Ampyx Power Archieven - Utilities

Ampyx Power en NLR hebben onlangs van de Topsector Energie-TKI Wind op Zee subsidie ontvangen voor het optimaliseren van het ontwerp van een vliegtuig dat ingezet wordt om op grote hoogte windenergie op te wekken. Met deze subsidie wordt een nieuwe stap gezet om een Airborne Wind Energy Systeem (AWES) op te schalen naar een grootschalig megawatt-systeem.

Zo’n systeem kan met z’n relatief kleine omvang gebieden ontsluiten die nu vanwege te hoge kosten of mindere windcondities niet in aanmerking komen voor windenergie, zoals gebieden ver landinwaarts of op diepe zee. Met één zo’n megawatt systeem kunnen in de toekomst tweeduizend huishoudens worden voorzien van groene stroom. Daarmee kan zo’n systeem naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie.

Het AWES van windenergietechnologie ontwikkelaar Ampyx Power is een compact systeem dat gebruik maakt van de harde wind boven de tweehonderd meter. Een essentieel onderdeel van dit systeem is een vliegtuig dat met een kabel aan een lier verbonden is die zich op een platform bevindt. Door het vliegtuig autonoom te laten opstijgen en hoog in de lucht patronen te laten vliegen wordt de kabel steeds uitgerold, waardoor de lier gaat draaien en als een dynamo stroom produceert.

Nieuwe generatie

Het onderzoek van NLR en Ampyx Power richt zich op de ontwikkeling van het vliegtuig voor AP4, de commerciële opvolger van het prototype AP3 dat momenteel wordt gebouwd door Ampyx Power. Martin Nagelsmit van NLR: ‘NLR zet in dit gesubsidieerde onderzoek zijn expertise in op het gebied van vliegtuigontwerp, aerodynamische eigenschappen en softwareontwikkeling. Uitgangspunt is dat het vliegtuig een aanzienlijke afmeting moet hebben en tegelijkertijd heel wendbaar moet zijn om zo effectief mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten energie op te opwekken.’

Bestaande funderingen

AP4 wordt ontwikkeld voor de vervangingsmarkt van de eerste generatie offshore windturbines in Europa, als deze aan het einde van hun levensduur zijn. De bestaande funderingen kunnen hergebruikt worden om platforms op te plaatsen. Daarvandaan kunnen vliegtuigen met een katapult worden gelanceerd en met behulp van de kabel ook weer landen voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie. Het nieuwe systeem zal effectiever en stiller zijn dan de huidige windturbines en daarnaast goedkoper zijn en minder onderhoud vergen. Omdat het tevens een klein en handzaam systeem is zal het op veel plekken in de wereld kunnen worden ingezet. Dat kan zowel offshore, op bijvoorbeeld drijvende platforms, als onshore.

Ampyx Power, ontwikkelaar van Airborne Wind Energy systemen, een goedkoop, duurzaam en efficiënt alternatief voor traditionele windturbines, kondigt een samenwerking aan met het Duitse energiebedrijf E.ON. Ampyx Power lanceert tevens een crowdfunding campagne om een bedrag van  2,5 miljoen euro aan nieuwe investeringen op te halen.

Ampyx Power en E.ON hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om Ampyx Power’s Airborne Wind Energy technologie naar de markt te brengen. E.ON draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en, indien succesvol, de bouw en exploitatie van een testlocatie voor Airborne Wind Energy in County Mayo, Ierland. De site zal worden gebruikt voor het testen, verifiëren en demonstreren van Ampyx Power’s laatste prototype en het daaropvolgende twee megawatt Airborne Wind Energy Systeem (AWES).

Ampyx Power’s twee megawatt AWES worden ontwikkeld om de eerste generatie offshore windparken te vervangen wanneer deze aan het einde van hun levensduur zijn. Het testen op de testlocatie van E.ON is een belangrijke opstap naar offshore demonstratie en naar het commercieel inzetten van Ampyx Power’s AWES en opvolgende producten.

Ampyx Power is eind 2016 gestart met de bouw van het laatste prototype. Om dit traject te financieren wil het bedrijf zijn huidige basis van informele investeerders vergrotenmiddels een nieuwe crowdfunding campagne. De investeringen kunnen worden gedaan op de website van Ampyx Power via een eigen investeerdersportal. Sinds Ampyx Power’s eerste crowdfunding campagne in 2013, investeerden zo’n vierhonderd informele investeerders ruim vier miljoen euro. De bestaande basis van aandeelhouders hebben in deze ronde reeds twee miljoen euro toegezegd, waardoor een solide basis voor de crowdfunding campagne is gelegd. De toegezegde investeringen zullen in de komende weken worden afgerond.

E.ON is koploper en ‘early adopter’ op het gebied van Airborne Wind Energy. Frank Meyer, SVP B2C Solution Management and Innvation bij E.ON zegt: ‘E.ON heeft in de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar Airborne Wind Energy technologieën. AWE voldoet aan onze doelstelling om de kosten voor duurzame energie te verlagen, bovendien kan met AWE groene stroom worden opgewekt op locaties waar, om economische en technische redenen, geen conventionele windturbines kunnen worden geplaatst. De samenwerking met Ampyx Power onderstreept dat wij het belangrijk vinden om een leidende rol te nemen in het vooruitbrengen van de veelbelovende opkomende Airborne Wind Energy sector.”

Ampyx Power werd opgericht in 2009 en heeft een leidende positie binnen de opkomende Airborne Wind Energy sector. Wolbert Allaart, Managing Director Ampyx Power: ‘De samenwerking met E.ON, een van de grootste energiebedrijven ter wereld, is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. De samenwerking verschaft ons toegang tot uitgebreide ervaring met offshore wind energie, die we meenemen in ons productontwerp. Uit deze overeenkomst blijkt dat de markt geïnteresseerd is in onze toekomstige commerciële systemen en dat is voor ons team van bijna 50 engineers, dat dagelijks hard werkt aan de ontwikkeling en certificering van ons product, een enorme motivatie.’