Bilfinger Tebodin Archieven - Utilities

Bilfinger Tebodin, Petersburg Consultants en Witteveen+Bos gaan TenneT ondersteunen bij een grote vervangingsopgave van assets op hoogspanningsstations. TenneT, die verantwoordelijk is voor de landelijke distributie van elektriciteit, wil de komende tien jaar ruim vijf miljard euro investeren in dit project. 

De elektriciteitsnetwerken (grids) in West-Europa zijn aan vervanging toe. Decentrale opwekking als onderdeel van de energietransitie vraagt steeds meer om andere, zwaardere netwerkconfiguraties voor hoogspanning. Voor een van de drie regio’s in Nederland, de regio Zuid, heeft TenneT gekozen voor een combinatie van drie bureaus om dit te realiseren. De verschillende partijen zullen TenneT ondersteunen bij alle advieswerkzaamheden voor de vervanging van assets op de hoogspanningsstations.

Voor de regio Zuid zullen de drie bureaus engineeringspakketten uitwerken voor de preventieve en correctieve vervangingen. Binnen deze engineeringspakketten voert de combinatie inspecties uit naar de huidige conditie, verricht ontwerpwerkzaamheden en schrijft bestekken, zodat de vervanging van de geselecteerde componenten veilig en goed kan worden uitgevoerd door een aannemer. De assets die vervangen worden betreffen primaire (transformatoren tot vermogensschakelaars), secundaire (aansturing tot telecommunicatiesystemen) en tertiaire componenten van een station.