Covestro Archieven - Utilities

De productiesite van Covestro in de Antwerpse haven betrekt voortaan bijna de helft van zijn elektriciteitsbehoefte in België uit windenergie. Het chemiebedrijf heeft hiervoor een overeenkomst getekend met energiebedrijf Engie.

De energieleverancier wil vanaf 1 april 2021 ongeveer 45 procent van de elektriciteitsvraag van Covestro in Antwerpen dekken met 15 windturbines, in vier nieuw aangelegde onshore windparken. De turbines staan in de gemeenten Hoogstraten, Eeklo, Kaprijke en Maldegem en maken alle deel uit van het Conquest4Wind P5-samenwerkingsverband.

De nieuwe overeenkomst dekt een capaciteit van 39 megawatt. Dit komt overeen met de energievoorziening voor ongeveer 30.000 privéhuishoudens en vermindert de koolstofvoetafdruk van Covestro in België met meer dan 38.500 ton CO₂, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 20.000 auto’s per jaar.

Energie-efficiëntere productie

De productie in de chemische industrie is van oudsher energie-intensief. Met zijn verschillende innovatieve procestechnologieën en een erkend energiebeheersysteem heeft Covestro zijn energie-efficiëntie al aanzienlijk verhoogd en de emissies van zijn productie al sterk verminderd. De groep Covestro heeft zich ook tot doel gesteld zijn specifieke CO₂-uitstoot tegen 2025 te halveren ten opzichte van 2005. Aanvullend en in lijn met de nieuwe bedrijfsvisie ‘We will be Fully Circular’, wil Covestro nu ook het grootste deel van de resterende energie uit windenergie te halen.

Covestro heeft een doorbraak bereikt in het onderzoek naar het gebruik van plantaardige grondstoffen voor de productie van kunststoffen. Aniline, een belangrijke chemische basisstof, kan nu uit biomassa worden gewonnen. De materialenproducent is daarin geslaagd door samen met partners een volledig nieuw procedé te ontwikkelen, in eerste instantie in het laboratorium. Tot nu toe werden alleen fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie van aniline, dat als grondstof dient voor talloze producten.

Na het succes in het laboratorium wil Covestro het nieuwe procedé nu verder ontwikkelen met partners uit de industrie en onderzoekswereld. Daarvoor wordt het procedé op grotere schaal toegepast in een proefinstallatie met als uiteindelijke doel de productie van aniline uit biomassa op industriële schaal mogelijk te maken.

Wereldwijd wordt jaarlijks ongeveer 5 miljoen ton aniline geproduceerd en het totale volume neemt op jaarbasis nog met gemiddeld vijf procent toe. Met een productiecapaciteit van circa één miljoen ton is Covestro een van de belangrijkste producenten. Het bedrijf heeft aniline nodig voor de productie van polyurethaan-hardschuim, een isolatiemateriaal voor gebouwen en koelsystemen.

Suiker uit stro

Momenteel wordt aniline verkregen uit benzeen, een grondstof afgeleid van aardolie. Maar in de plaats daarvan kan suiker worden gebruikt, dat al op industriële schaal wordt gewonnen uit bijvoorbeeld maïs, stro en hout. In het nieuw ontwikkelde procedé wordt een micro-organisme gebruikt als katalysator om de industriële suiker eerst om te zetten in een voorproduct voor aniline. In een tweede stap wordt dan aniline afgeleid via chemische katalyse. De koolstof in de aniline is voor honderd procent afkomstig uit hernieuwbare grondstoffen.

Covestro werkt samen met de universiteit van Stuttgart, het CAT Catalytic Center van de RWTH Universiteit Aken en Bayer AG aan de verdere ontwikkeling van het procedé.