Croonwolterendros Archieven - Utilities

TenneT laat het modulaire hoogspanningsstation van de toekomst bouwen. Als onderdeel van een tienjarig vervangingsprogramma van 150 hoogspanningsstations, bouwt Croonwolter&dros een modulair hoogspanningsstation. Het ontwerp moet de vervangingssnelheid verbeteren, de life cycle kosten verlagen, de uitbedrijfname  verkorten, net als de onderhoudbaarheid en leveringszekerheid.

Croonwolter&dros voert samen met TenneT en TBI-ondernemingen Soltegro en Mobilis voorlopig het proof-of-concept van hun modulaire stationsontwerp uit. Dit doen zij nog voordat  de Air Insulated Switchgear (AIS) hoogspanningsstations in Hengelo en Nederweert in 2022 aan vervanging toe zijn. Het ontwerp verbetert de vervangingssnelheid, reduceert de life cycle kosten én verkort de uitbedrijfname tijdens vervanging. Het doel van de POC is het modulaire stationsontwerp gecontroleerd uit te rollen en gedane beloftes te toetsen.

Vervangingsprogramma

Croonwolter&dros realiseert de POC in de periode 2019-2021 samen met TBI-ondernemingen Soltegro en Mobilis . De POC is het begin van een tien jaar durend vervangingsprogramma van circa 150 stuks 110kV en 150kV stations (1140 velden), dat medio 2022 begint.

Integraal ontwerp

Als partner van TenneT is Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het integrale ontwerp en de realisatie van het station van de toekomst. Daarnaast draagt Croonwolter&dros als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid het station werkend en conform de vraagspecificaties van TenneT op te leveren. Het project behelst alle onderdelen, waaronder de primaire en secundaire elektrische installatie, de automatisering, het modulaire stationsontwerp, alle civiele onderdelen en de tijdelijke installaties.

Zeven industriële contractors realiseren, in opdracht van Deltalinqs, de RDM Training Plant: een levensechte oefenfabriek voor iedereen die in de industrie werkt. De contractors hebben zich verenigd in het Project Realisatie Oefenplant (PRO). Het zijn: Stork, Croonwolter&dros, SPIE, Mourik Services, Engie, Mammoet en Bilfinger Industrial Services. 

Onlangs zijn de eerste palen geslagen voor de RDM Training Plant. ‘Het is een uniek project’, zegt Cees Jan Asselbergs van Deltalinqs, de Rotterdamse belangenorganisatie voor haven en industrie. ‘De RDM Training Plant voorziet in een grote behoefte en haakt in op belangrijke ontwikkelingen in de industriële sector’, stelt Asselbergs.

Trainingen

De RDM Training Plant biedt een levensechte oefenomgeving, waar onderwijs en bedrijfsleven veel aan zullen hebben. Algemeen erkende certificaten voor belangrijke industriële trainingen, met de nadruk op het toetsen van inzicht in veiligheid. De oefenfabriek ligt nu nog in onderdelen op de kade bij de RDM Campus op Rotterdam Heijplaat. Het is een oude rubberfabriek van Shell, die is ontmanteld en nu opnieuw wordt opgebouwd voor trainingsdoelen. Asselbergs: ‘De totale kosten zijn 4,5 miljoen euro, die evenredig zijn verdeeld onder Rijk, de gemeente Rotterdam inclusief het havenbedrijf Rotterdam, en het bedrijfsleven. Ik vind het fantastisch dat zoveel industriële aannemers het belang van de RDM Training Plant inzien.’ Naar verwachting worden in de oefenfabriek vanaf het voorjaar zo’n veertig opleidingen aangeboden, variërend van ‘werken op hoogte’ en ‘herkennen van risico’s’ tot beroepstrainingen als flensmonteur, isolatiemedewerker of hogedrukspuiter.

Verplicht

‘PRO bestaat uit zeven vooraanstaande contractors die de industrie een warm hart toedragen, dezelfde hoge veiligheidsstandaard delen en de ambitie hebben het veiligheidsniveau door educatie verder te verhogen’, zegt Sales Director Jaap Reijntjes van Croonwolter&dros. ‘We zijn het aan onze stand verplicht om daar een bijdrage aan te leveren’, voegt CEO Bilfinger Ruud van Doorn daaraan toe. ‘Daarom hebben wij met z’n zevenen gewoon gezegd: wij gaan ervoor zorgen dat de RDM Training Plant er komt. Meer veiligheid in de gehele industriële keten is niet alleen een taak voor de overheid en de fabriekseigenaren. Ook wij als contractors leveren er een bijdrage aan.’

Cees Jan Asselbergs is blij met de vorming van PRO: ‘Zij steken hun nek uit om deze unieke start-up van de grond te krijgen en dat is geweldig. Het is een showcase van samenwerking tussen contractors. Ze zetten samen iets neer dat een hoger doel dient: gestandaardiseerde opleidingen en certificaten, maar ook een stuk training aan de nieuwe generatie medewerkers in de industrie.’