D66 Archieven - Utilities

D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot wil dat alle schoon opgewekte elektriciteit het stroomnet op kan. Sienot: ‘Voor de bescherming tegen hoog water hebben we een Deltacommissaris. Zo hebben we ook een Rijksarchitect nodig voor de betrouwbaarheid van ons stroomnet.’

Sienot: ‘Nederlanders willen schone en goedkope stroom. De zonnepanelen vliegen het dak op. In heel Nederland worden plannen gemaakt om schone energie op te wekken. Maar er kan nu voor 700 megawatt aan schone stroom het net niet op, omdat het stroomnet overbelast is. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 250.000 huishoudens. Daardoor staan zonnepanelen in de schuur. In sommige gebieden is geen elektron meer in het net in te voeden. Dat is zonde. We willen ervoor zorgen dat alle schone energie die mensen opwekken, ook echt gebruikt kan worden. Want dat is goed voor het klimaat en het levert geld op.’

Sienot komt met oplossingen om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken in zijn initiatiefnota De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst.

Thuisbatterij zo populair maken als zonnepanelen

D66 pleit onder andere voor het goedkoper maken van thuisbatterijen. Energie die wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kan worden opgeslagen in een accu. Sienot: ‘Voetbalvereniging Nieuw-Buinen heeft bijvoorbeeld al twee jaar plannen om 246 zonnepanelen op het dak van het gebouw te leggen. Maar dat dreigde niet door te gaan, omdat er geen capaciteit is om de panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De panelen worden nu aangesloten op een batterij. Zo kan de voetbalvereniging toch goedkoop schone stroom gebruiken.’ Sienot wil dat thuisbatterijen even goedkoop en populair worden als zonnepanelen. Er zijn al één miljoen huizen in Nederland met zonnepanelen.

Goedkopere stroom in daluren

D66 wil met een flexibel nettarief mensen belonen als ze piekbelasting voorkomen, bijvoorbeeld door ‘s nachts hun auto op te laden. Daarmee wordt voorkomen dat het hele stroomnet verzwaard moet worden om de steeds hogere piekbelasting aan te kunnen. Door het aantrekkelijk te maken om in de daluren stroom te gebruiken, worden de pieken lager en kan er gerichter worden geïnvesteerd in het stroomnet. Sienot: ‘Investeringen in het stroomnet zijn nodig, dat is helder. Maar laten we dat zo efficiënt en slim mogelijk doen. We betalen dat met z’n allen. We willen die rekening zo laag mogelijk houden.’

Lokale plannen waarmaken

Mensen leggen zelf zonnepanelen op daken en kunnen meeverdienen met de opbrengsten van windmolens in hun gemeente. Voor industriegebieden worden ook energieplannen gemaakt. En er wordt gewerkt aan een infrastructuur voor laadpalen. In heel Nederland worden dus plannen gemaakt voor schone stroom. D66 wil dat al die regionale plannen goed op elkaar aansluiten, zodat het stroomnet dit aankan, want dan kunnen ze ook echt worden uitgevoerd. Daarom willen we dat een Rijksarchitect op nationaal niveau voor coördinatie zorgt. Sienot: ‘Voor de bescherming tegen hoog water hebben we een Deltacommissaris. Zo hebben we ook een Rijksarchitect nodig voor de betrouwbaarheid van ons stroomnet. Die zorgt ervoor dat Rijk, provincies en gemeenten samenwerken en dat hun plannen goed op elkaar afgestemd zijn. Zo kunnen we alle mooie plannen voor schone stroom ook echt waar maken.’

D66 en VVD willen het gasverbruik in Nederland fors terugdringen. Nu is het nog zo dat 96 procent van de huizen gas gebruikt voor de verwarming. Ook nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar willen D66 en VVD een einde aan maken.

Tweede Kamerlid voor D66 Rob Jetten: ‘Het is van de zotte dat nieuwbouwhuizen nog steeds verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten. Nederland wil van het gas af. Dan hoeft er op termijn geen gas in Groningen meer op te worden gepompt en het is beter voor het klimaat.’ VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: ‘Als we Nederland echt willen verduurzamen moeten we concrete stappen zetten. Dit is een stap in de goede richting. En waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we vanaf willen? Dat vind ik niet logisch.’

Uitstekende alternatieven

Er worden naar verwachting tussen 2017 en 2021 ongeveer 230.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. D66 en VVD willen dat nieuwbouwwijken in principe niet meer worden aangesloten op het gasnetwerk. Wat D66 en VVD betreft gaat de maatregel dit jaar nog in. Dan geldt het voor alle nieuwbouwprojecten waar nog geen schop in de grond zit. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om een nieuwbouwwijk wel aan te sluiten op het gas, kan de gemeente een uitzondering maken. Er zijn uitstekende duurzame alternatieven om huizen te verwarmen, zoals warmtenetten en warmtepompen.

Nederland gaat van het gas af

Op dit moment telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Als een nieuwe wijk nu op het gasnetwerk wordt aangesloten, dan moet dat later alsnog vervangen worden door bijvoorbeeld een warmtenet. Daarmee jaag je gemeenten en huizenbezitters onnodig op kosten.

D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven is trots dat dit kabinet het groenste regeerakkoord ooit presenteert: ‘Nederland wordt koploper. Met dit regeerakkoord zetten we in op een schonere wereld. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.’

Nog nooit is er een Nederlands kabinet geweest dat zo ambitieus heeft ingezet op een schone en duurzame toekomst. Met het nieuwe regeerakkoord worden de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs gehaald. Nederland zet er op in om in Europa met Merkel, Macron en May een kopgroep te vormen om te komen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent. Dat komt overeen met een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graad. Tegelijkertijd zet het kabinet zelf alvast in op een halvering van de CO2-uitstoot (-49 procent). Daarmee gaat het Regeerakkoord een stuk verder dan de huidige Europese doelstelling van 40 procent. Van Veldhoven: ‘We investeren tot vier miljard euro per jaar in vergroening, zoals schone energie, warme huizen en innovatie bij bedrijven. Hiermee kiezen we volop voor een schone, sterke economie en voor de banen van de toekomst. Dat is goed voor het klimaat en voor de Nederlandse concurrentiekracht.’

Van hekkensluiter naar koploper

Het vorige kabinet had al een aantal stappen gezet om de CO2-uitstoot terug te dringen en meer schone energie op te wekken. Nederland loopt in Europa echter nog steeds achter. Alleen Malta en Luxemburg produceren bijvoorbeeld minder hernieuwbare energie dan Nederland. Van Veldhoven: ‘Nederland schroeft de ambitie flink op: onze hele economie kan schoner en slimmer. Het nieuwe kabinet gaat ervoor zorgen dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 dichtgaan. En er komen meer windmolens op zee. Bovendien worden vanaf 2030 in Nederland alleen nog maar elektrische auto’s verkocht. Daarmee wordt de lucht in onze binnensteden schoner en dus gezonder.’

Klimaatwet geeft zekerheid

Dit kabinet wil de ambitie voor 2030 samen met partners omzetten in een klimaatakkoord. Daarin komen de concrete maatregelen voor alle sectoren van de economie, inclusief transport, landbouw en circulaire economie. Ook komt er een Klimaatwet, zodat het kabinet ook voor de langere termijn de lijnen uitzet. Van Veldhoven: ‘Hiermee zetten we een flinke stap om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het betekent dat mensen en bedrijven zekerheid krijgen om te investeren in innovatieve technieken en banen voor een schone en duurzame toekomst.’ Ook het belastingstelsel vergroent. Er komt een eerlijkere prijs voor CO2-uitstoot en dus ook op kolenstroom, waarmee schone energie aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd wordt het goedkoper voor werkgevers om mensen een baan te geven. Dat is precies wat we willen.’

Verminderen energieverbruik

De schoonste en energie is de energie die je niet verbruikt. Naast het punt dat we de opwarming van de aarde tegengaan, willen we met heel Nederland ook werken aan oplossingen voor Groningen. In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat we samen met gemeenten en provincies flink gaan investeren in energiebesparing voor woningen en andere gebouwen. De verplichting om huizen op gas aan te sluiten wordt geschrapt. Grote bedrijven helpen we van het Groninger gas af. Daarmee wordt de vraag naar Gronings gas verlaagd, en kan de winning nog wat verder omlaag.