Delta Archieven - Utilities

Vanaf nu is bij Delta een nieuw energieproduct, genaamd ‘Puur Zeeuws Groen’, verkrijgbaar waarvan de elektriciteit volledig in Zeeland is opgewekt. Delta speelt daarmee in op twee klantbehoeftes: aantoonbare afname van groene stroom en om lokale producten af te nemen. De pure Zeeuwse stroom die Delta levert is opgewekt in de getijdencentrale van Tocardo in de Oosterscheldekering en door windmolens van het Windpark Kreekraksluis bij de Oesterdam.

Delta levert al sinds 1 januari 2016 uitsluitend groene stroom afkomstig van Nederlandse en Europese windmolens en Nederlandse biomassa, opgewekt in de biomassacentrale in Moerdijk. Daar wordt stroom opgewekt door het verwerken van kippenmest uit de pluimveesector. Met ‘Puur Zeeuws Groen’ levert Delta nu ook honderd procent groene stroom uit Zeeland.

Roel Meijerink, directeur Energie van Delta is blij met het nieuwe energieproduct dat volledig uit Zeeuwse groene stroom bestaat. ‘Het past uitstekend bij onze Zeeuwse identiteit. In Zeeland leef je dagelijks met wind en water. Het is natuurlijk fantastisch dat we de energie die vrijkomt uit deze bronnen, nu ook kunnen aanbieden aan onze klanten. Juist ook aan klanten die zelf geen mogelijkheden hebben om groene stroom op te wekken bijvoorbeeld met zonnepanelen.’