Eneco Archieven - Utilities

Giga Storage en Eneco starten met de realisatie van de grootste batterij van Nederland; Giga Buffalo. De batterij krijgt een vermogen van maar liefst 24 megawatt en 48 megawattuur. Met Giga Buffalo is het mogelijk productie van en vraag naar energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Hiermee is een verdere integratie van duurzame productiemiddelen in de elektriciteitsmarkt mogelijk en het levert naar verwachting een CO2-besparing op van ruim 23 duizend ton per jaar.

De bouw van GIGA Buffalo gaat dit jaar nog van start, zodat de batterij na de zomer van 2022 operationeel is. De elektriciteit die jaarlijks in de batterij wordt opgeslagen is ruim 30.000 megawattuur, te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van circa 9.000 huishoudens. Daarmee wordt Giga Buffalo ruim zes keer zo groot als de huidige Giga Rhino batterij. Eneco gaat de batterij langjarig huren van Giga Storage en inzetten voor haar energiediensten.

Energiebalans

Om het doel van verdere integratie van duurzame productiemiddelen te bereiken, gaat Eneco Giga Buffalo vooral inzetten voor voorspelfouten in vraag en aanbod van energie op de intraday handelsmarkt. Daarnaast zet men de batterij in voor ondersteunende diensten aan TenneT. Dit gebeurt dan dus volledig duurzaam. In de komende maanden wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw, zoals het finaliseren van de benodigde contracten met leveranciers en de financiering.

Smartgrid

Giga Buffalo wordt aangesloten op het smartgrid van Windnet op het terrein van Accres, onderdeel van Wageningen University & Research, nabij Lelystad. Hier wordt onder meer onderzocht hoe er zoveel mogelijk duurzame energie op het huidige elektriciteitsnet gezet kan worden.

De Raad Van Commissarissen van Eneco benoemde As Tempelman als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Eneco. Tempelman is sinds 2016 Vice President East bij Koninklijke Nederlandse Shell in Singapore. Daar was hij verantwoordelijk voor de geïntegreerde gasactiviteiten in het Midden-Oosten en Azië. Hij begint zijn werkzaamheden bij Eneco op 1 juli aanstaande.

Mel Kroon, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We zijn verheugd dat we in As Tempelman een zeer geschikte nieuwe CEO hebben gevonden die de duurzame strategie van Eneco zal voortzetten en uitbouwen. Hij verdiende zijn sporen als een ondernemende leider met visie die zich richt op de uitvoering van de strategie en het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Daarbij is hij sterk in communicatie en heeft hij oog voor talentmanagement.’

Passie voor duurzaamheid

As Tempelman: ‘Eneco heeft een toonaangevende positie in de energietransitie in Europa. Met de nieuwe aandeelhouders is het bedrijf uitstekend gepositioneerd om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden die enerzijds aan de veranderende energiebehoeften van klanten voldoen en anderzijds een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. In de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de energiesector heb ik een ware passie ontwikkeld voor duurzaamheid. Ik kijk er dan ook zeer naar uit om deel uit te maken van de koers die het bedrijf volgt in de transitie.’

As Tempelman bekleedde verschillende hogere managementposities binnen de downstream en aardgasactiviteiten van Shell. Op dit moment is hij Vice President Gas Ventures voor Azië en bekleedt hij bestuursfuncties in Brunei, Oman en Maleisië. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de Shell bedrijfsonderdelen Lubricants, Wholesale Fuels, Aviation Fuels en LPG in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In het begin van zijn carrière vervulde hij strategische, operationele en commerciële functies in Rotterdam en Londen.

Ruud Sondag

As Tempelman volgt Ruud Sondag op. Sondag legde op eigen verzoek zijn functie neer nadat de verkoop van de aandelen Eneco aan het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op 25 maart jongstleden was afgerond.

De overname van Eneco door het Japanse Mitsubishi en Chubu Electric Power is officieel afgerond. Alle 44 aandeelhoudende gemeentes stemden in met de voorgenomen verkoop. Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Met het Consortium als nieuwe aandeelhouder bevindt Eneco zich in een uitstekende positie om een leidende rol te blijven spelen in de energietransitie. Eneco is nu in staat om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren. Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd.

Mitsubishi CEO Takehiko Kakiuchi zegt te blijven investeren in duurzame productiemiddelen en uitbreiding van de (energie)activiteiten van Eneco. ‘Wij hebben al sinds 2012 samenwerkingsverbanden met Eneco en het Consortium heeft de intentie om het aandeelhouderschap voor de lange termijn voort te zetten.’

Nieuw bestuur

Met het afronden van de transactie wijzigt de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken.

De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Voormalig TenneT bestuursvoorzitter Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.

Eneco sloot naar eigen zeggen een prima jaar af. In 2019 steeg de EBITDA met tien procent naar 464 miljoen euro. De nettowinst steeg met veertien procent naar 115 miljoen euro. Een groot deel van die groei was te danken aan de overname van klanten van Robin Energie en E.ON. Eneco investeerde in 2019 343 miljoen euro in nieuwe duurzame capaciteit.

Voor Eneco was 2019 een bewogen jaar. De verkoop van de aandelen trok veel aandacht. De nieuwe aandeelhouders Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power brachten het beste bod uit, tegen de beste voorwaarden.

Desondanks wist het bedrijf, dat afgelopen jaar nog in handen was van 44 Nederlandse gemeentes, bescheiden te groeien. De omzetstijging van vier procent (2019: 4,3 miljard euro, 2018: 4,2 miljard euro) is vooral te danken aan de overname van Robin Energie, en de overname van E.ON. De omzetstijging kwam van de levering van elektriciteit, gas én warmte, maar ook van nieuwe diensten zoals e-mobility.

Winst

De EBITDA stijgt met tien procent naar 464 miljoen euro (2018: 421 miljoen euro), het bedrijfsresultaat (EBIT) blijft stabiel op 168 miljoen euro. De winst voor belasting stijgt met dertien procent naar 153 miljoen euro (2018: 136 miljoen euro) en de nettowinst stijgt met veertien procent naar 115 miljoen euro, (2018: 101 miljoen euro).

Investeringen

Eneco wil het aantal megawatt aan eigen opgesteld vermogen aan duurzame productiemiddelen verdubbelen. Het bedrijf wil In vier jaar tijd uitbreiden van 1.100 megawatt naar 2.200 megawatt. Dat betekent dat er steeds meer nieuwe wind- en zonneparken in productie worden genomen. Naast het grote windpark Norther voor de Belgische kust ging het in 2019 bijvoorbeeld om de Nederlandse windparken Nieuwe Waterweg, Slufterdam en Hogezandsepolder, om Cordona en Louwind in België en om diverse zonneparken.

Eneco investeerde in 2019 343 miljoen euro in duurzame productiemiddelen, een forse stijging ten opzichte van 2018, toen er 248 miljoen euro werd geïnvesteerd. Het grootste deel is besteed aan de bouw van nieuwe windparken (in totaal 187 miljoen euro), waaronder Seamade, Borssele III & IV, Delfzijl, Libeccio en Verda. Ook is er 23 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de zonneparken. Daarnaast is er fors ingezet op de uitbreiding en het onderhoud van warmtenetten (69 miljoen euro) en op de productie van warmte (39 miljoen euro), vooral bij de nieuw in gebruik genomen BioWarmte Installatie in Utrecht.

Het jaarverslag is hier te vinden

De strijd om het Rotterdamse energiebedrijf Eneco is eindelijk beslecht. Het bod van Mitsubishi van 4,1 miljard euro bleek het hoogste te zijn. Met de overname maken de Japanners Eneco tot het Europese centrum van hun energieactiviteiten. Mitsubishi brengt onder meer vierhonderd megawatt offshore windvermogen in het nieuwe Eneco.

Niet Shell, Rabobank en ook niet het Australische Macquarie, maar het Japanse Mitsubishi is de nieuwe eigenaar van Eneco. Tenminste: als de 44 huidige aandeelhouders van eneco goedkeuring verlenen aan de overname. Het technologiebedrijf bood samen met het Japanse energiebedrijf Chubu 4,1 miljard euro voor de assets en klantenportfolio van Eneco. Het bod is in ieder geval hoger dan de drie miljard euro die de aandeelhouders, 44 gemeentes, waaronder Rotterdam en Den Haag, dachten te kunnen krijgen.

Mitsubishi is van plan om zijn Europese activiteiten te bundelen in Rotterdam. Zo zal het zijn vierhonderd megawatt aan offshore windenergie assets onderbrengen in Eneco. De organisatie van Eneco zal vrijwel ongewijzigd blijven en ook het merk zal voort blijven bestaan. Wel zal CEO Ruud Sondag terugtreden, alhoewel hij wel aanblijft als adviseur. Sondag zal worden opgevolgd door een Nederlandse CEO.

12.00 gigawatt

Eneco is voornamelijk actief in Nederland, België en Duitsland en heeft het op één na grootste aandeel op de Nederlandse energiemarkt. Het Zuid-Hollandse energiebedrijf heeft een portefeuille met een geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 1.200 megawatt aan duurzame energie. Haar activiteiten omvatten stroomopwekking, de handel en verkoop van zowel gas als elektriciteit, en de levering van stadsverwarmingssystemen.

In 2007 werd Eneco een van de eerste energiebedrijven die een duurzame strategie hanteerde. Het bedrijf is sinds 2011 een honderd procent groene energieleverancier voor zijn consumentenklanten. Eneco’s duurzame strategie hielp het ook om het eerste Nederlandse bedrijf te worden dat toegelaten werd tot het Science Based Targets-initiatief.

Lange relatie

Mitsubishi Corporation en Eneco begonnen in 2012 samen te werken en hun samenwerking leidde tot drie offshore windprojecten (1.230 megawatt) en een van Europa’s grootste batterijopslagprojecten (48 megawatt).

Door de relatie met Eneco te versterken en de sterke punten van laatstgenoemde als ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare activa te benutten, is Mitsubishi van plan haar eigen initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie te versnellen.

Het stadswarmtenet in Ypenburg verwarmt huizen met (rest)warmte afkomstig van elektriciteitsproductie en gasketels. Eneco vervangt een van de 5,4 megawattuuur gasketels dit jaar voor een twaalf megawattuur elektrodeboiler. Daarmeeelektrificeert het energiebedrijf een gedeelte van de warmteproductie , wat een CO2- besparing van ongeveer 1.260 ton per jaar oplevert.

Eneco zet de boiler bovendien in als regelvermogen wanneer er, bijvoorbeeld door een overschot aan duurzame elektriciteit, onbalans ontstaat op het elektriciteitsnet.

In Noorwegen, Denemarken en Duitsland vormen elektroboilers  een essentieel onderdeel van een energiesysteem met veel duurzame elektriciteitsproductie vanuit zon en wind. Voor Nederland is de toepassing van een elektrodeboiler op deze schaal nieuw en innovatief. Eneco onderzoekt in Ypenburg onder andere of warmteproductie te elektrificeren is met duurzame elektriciteit door de elektrodeboiler in te zetten bij hoge productie van zonne- en windenergie.

Feiten en cijfers

Installeren en aansluiten elektrodeboiler: december 2019

Testfase: eerste kwartaal 2020

In bedrijfname: tweede kwartaal 2020

Vermogen elektrodeboiler: 12MWth

Rendement elektriciteit naar warmte: 99,9 procent

Verwachte productie: ca. 21.000 GJ/jaar

CO2 reductie: ca. 1.260 ton CO2/jaar

Gasbesparing: ca. 705.000 Nm3/jaar

Microsoft sloot een overeenkomst voor windenergie aan in Nederland. De Amerikaanse softwaregigant zal negentig megawatt kopen van het 731,5 megawatt omvattende offshore windproject, Borssele III en IV van Eneco. Eneco zal vanaf 2022 de datacenters van Microsoft gedurende vijftien jaar voorzien van groene stroom.

Dit is de tweede aankoop van windenergie door Microsoft in Nederland in een jaar, wat zijn totale aankopen van windenergie op 270 megawatt brengt in Nederland. Het is daarmee een van de grootste duurzame bedrijfsportfolio van bedrijven in het land. Het is de 14e power purchase agreement (PPA) voor duurzame energie van Microsoft en brengt de portefeuille op meer dan 1,5 gigawatt ter ondersteuning van de werking van de 54 Azure-regio’s van het bedrijf.

De stroomafnameovereenkomst is een volgende stap in de voortdurende samenwerking tussen Eneco en Microsoft. In 2018 selecteerde Eneco Microsoft als hun voorkeurspartner voor cloudservices door een drie-jarige overeenkomst te ondertekenen met Microsoft Azure, waarmee Eneco de bedrijfsdoelstellingen en ambities op het gebied van digitale transformatie kan realiseren.

Zoals te verwachten viel, gaat Eneco in de verkoop. Hoewel het bedrijf ook nog een beursgang onderzocht, besloot de aandeelhouderscommissie en de Raad van Commissarissen Eneco te verkopen via een zogenaamde controlled auction.

Na de geforceerde splitsing van Eneco en netbeheerder Stedin, kijken het bestuur en de  aandeelhouders van het energiebedrijf naar mogelijke privatiseringsopties. Zo overwogen de bestuurders een beursgang, controlled auction of dual track; waarbij beide vorige opties zo lang mogelijk worden opengehouden. Daarbij is onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid. Op grond van een afweging van voor- en nadelen van de verschillende privatiseringsopties, geven zowel Eneco als de aandeelhouders de voorkeur aan een privatisering door middel van een controlled auction, omdat dit het beste aansluit bij de belangen van Eneco en haar stakeholders.

De aandeelhouders zijn gemeentes in zuidwest Nederland met de gemeente Rotterdam als grootste partij (31,6 procent) gevolgd door Den Haag (16,1 procent) en Dordrcht (negen procent). Daarnaast zijn er nog vijftig kleinere gemeentes aandeelhouder.

Eneco is samen met de aandeelhouders vergevorderd met het afronden van de voorbereidingen van de privatisering. Daarin zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het verkoopproces. Deze voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase waarin het doel is een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, ter besluitvorming voor te leggen aan de aandeelhouders van Eneco.

Ruud Sondag, Chief Executive Officer van Eneco Groep: ‘De afgelopen maanden hebben we als bestuur, met de aandeelhouders, de RvC en de centrale ondernemingsraad, constructief samengewerkt en een goede basis voor de toekomst gelegd. Met als concreet resultaat dat we vandaag een belangrijke stap zetten in de privatisering van Eneco. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we door een verkoopproces een nieuwe aandeelhouder vinden die goed bij Eneco past. Ik ben blij dat we eensgezind aan de verdere toekomst van dit prachtige bedrijf werken.’

Bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen in de Rotterdamse haven is de derde blackstartvoorziening van het land in gebruik genomen. Deze voorziening zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt in het geval er in Nederland een totale stroomuitval plaatsvindt.

De herstelvoorziening is gebouwd door Enecogen – een joint venture van Eneco en Castleton Commodities International – in opdracht van TenneT. Na een bouwperiode van achttien maanden is de installatie nu klaar voor gebruik. Met de ingebruikname wordt Enecogen een belangrijke schakel om bij een totale stroomuitval TenneT de spanning op het stroomnet terug te brengen. Hoewel zo’n black-out situatie in Nederland zeer onwaarschijnlijk is, wil TenneT conform Europese afspraken voorbereid zijn op een dergelijke situatie.

Startmotor

In een black-out situatie moet de stroomvoorziening in Nederland opnieuw worden opgestart. De herstelvoorziening, die bestaat uit een noodstroomvoorziening, een gasturbine en een generator, zwengelt als een soort startmotor de Enecogen centrale aan. Daardoor kan vervolgens ook de rest van de stroomvoorziening – zowel centrales als zonneparken en windmolens – stapsgewijs weer onder spanning worden gebracht. De noodvoorziening moet zo snel mogelijk na afroep door TenneT kunnen draaien, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.

De installatie bij Enecogen is de derde noodvoorziening die TenneT voor dit doel heeft gecontracteerd in Nederland. Eerder contracteerde TenneT deze voorzieningen al bij de Magnum-centrale van Nuon in het noorden en de Lage Weide-centrale van Eneco in het midden van het land. Met de oplevering van de ‘startmotor van het zuiden’ heeft TenneT haar noodvoorziening voor black-outs nu volledig op orde.

De privatisering van Eneco wordt ingeleid door een reorganisatie met een kostenreductie van honderd miljoen euro als doel. Een deel van dat geld moet komen van een sanering van 250 banen. Het is volgens de directie een noodzakelijke ingreep om te blijven meebewegen met de snel veranderende energiesector.

Eneco Groep is een verandertraject gestart om verder te kunnen groeien op een drietal strategische gebieden: duurzame energie, energielevering en innovatieve diensten. Het traject loopt tot eind 2019 en omvat een kostenreductie van bijna 100 miljoen euro en aanpassingen in de organisatie van Eneco Groep.

Frans van de Noort, Chief Operating Officer van Eneco Groep: “De energiesector is enorm in beweging. Dat biedt onze organisatie veel kansen, als we erin slagen om onze klanten op de best mogelijke manier te blijven bedienen en onze digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarom wijzigen wij de organisatiestructuur en zetten wij in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten.” Onderdeel van de plannen is de centralisering van zowel de dienstverlening aan klanten als de werkzaamheden gericht op digitale innovatie.

Personele gevolgen

De inzet op kostenbesparing en efficiëntieverhoging heeft ook personele gevolgen. Per 1 september komt van ongeveer 250 medewerkers de huidige functie te vervallen, waarvan ongeveer een derde ingehuurde medewerkers betreft. Tegelijkertijd ontstaan er ook vacatures in de nieuwe organisatie waar een deel van deze medewerkers op kan solliciteren. De komende anderhalf jaar vindt naar verwachting nog verdere reductie plaats, die deels wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Het traject is eind 2017 aangekondigd, vandaag zijn alle medewerkers van Eneco Groep geïnformeerd over de organisatiewijzigingen en personele gevolgen. De komende weken wordt voor medewerkers duidelijk wat de precieze impact voor hen persoonlijk is in deze fase. Het traject heeft in deze fase geen invloed op de buitenlandse klantactiviteiten van Eneco Groep.

Frans van de Noort: “We spannen ons tot het uiterste in om gedwongen ontslagen te voorkomen, bijvoorbeeld door medewerkers die boventallig zijn te begeleiden naar ander werk binnen of buiten Eneco Groep. We trekken in dit proces nauw op met onze centrale ondernemingsraad en de vakbonden.”

Privatisering

Het verandertraject valt samen met de aangekondigde privatisering van Eneco Groep. Frans van de Noort: “We starten dit traject om onze groeistrategie te kunnen realiseren en om onze klanten beter te bedienen. Dat is uiteraard ook in het belang van onze bestaande en toekomstige aandeelhouders.”