Essent Archieven - Utilities

Energiebedrijf Essent en producent Groen Gas Almere (GGA) geven de opwek van duurzame energie in Nederland een forse impuls. GGA produceert jaarlijks vier miljoen kuub groen gas, Essent neemt die af en levert die aan haar klanten. Door deze samenwerking wordt ook de uitstoot van vijfduizend ton CO2 per jaar voorkomen.

Nederland moet aanzienlijk minder energie gaan gebruiken en overstappen op duurzame energie om haar klimaatdoelstellingen te halen. Essent draagt bij aan het behalen van de doelstellingen door onder meer het groen gas dat GGA produceert af te nemen ten behoeve van haar klanten.

Tim Wijnen, Team Lead Developing Markets: ‘Een groeiend aantal zakelijke klanten van Essent voelt de noodzaak om het energieverbruik te verduurzamen. Veel bedrijven zien het gebruik van duurzame energie als basisvoorwaarde van hun bedrijfsvoering. Steeds vaker ook, is het een voorwaarde om te kunnen samenwerken met andere bedrijven of overheden. Wij kunnen met groen gas bijdragen aan hun succes.’

Essent is, met dertig procent van de groen gasmarkt, marktleider in Nederland. Zij neemt het gas van leveranciers af en levert het aan haar zakelijke klanten. Klanten zijn bijvoorbeeld NS en ProRail. Met groen gas geven deze bedrijven invulling aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Essent verwacht een groei van het aantal groen gasproducenten in Nederland. Zij voorziet dat in de toekomst ongeveer één miljard kuub groen gas in Nederland kan worden geproduceerd. Dat staat gelijk aan tien procent van het huishoudelijk gasgebruik.

Groen Gas Almere

Groen Gas Almere verwerkt organische restproducten die niet meer geschikt zijn voor de voedselindustrie van mens en dier, zoals mest en bietenpunten, tot gas. Ieder jaar produceert zij vier miljoen kuub en voorkomt zo dat jaarlijks vijfduizend ton CO2 wordt uitgestoten. De hoeveelheid groen gas die GGA opwekt staat gelijk aan het jaarlijks gasverbruik van 2.500 huishoudens.

Energiebedrijf Essent pleit voor modernisering van de energiebelasting om zo consumenten betrokken te houden bij de energietransitie. Juist fiscale prikkels kunnen bij uitstek een enorme impuls geven aan de transitie naar een koolstofarme economie. Deze aanbevelingen komen voort uit het onderzoek dat EY belastingadviseurs deed naar de betaalbaarheid van de energietransitie dat zij in opdracht van Essent/innogy uitvoerde.

Nederland zal de energietransitie in de komende jaren enorm moeten versnellen om haar klimaatdoelstellingen te halen. Het komend kabinet zal dan ook vanaf dag één werk moeten maken om de doelstellingen te behalen. Aanpassing van de energiebelasting is een van de opties die daarbij op tafel moet liggen.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige opzet van de energiebelasting de transitie remt in plaats van stimuleert. Doordat de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit nu net zo zwaar wordt belast als grijze elektriciteit worden verbruikers niet gestimuleerd om te kiezen voor een minder vervuilende optie. Tegelijkertijd dient de energiebelasting een aantal tegenstrijdige doelen en worden de kosten van de veroorzaakte milieuschade die het gebruik van energie met zich meebrengt nu onvoldoende ingeprijsd.

Daarnaast constateert EY dat huishoudens per kWh elektriciteit en kubieke aardgas veel meer energiebelasting betalen dan het bedrijfsleven, terwijl consumenten slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer vijftien procent van de CO2-uitstoot. Grootverbruikers nemen de overige 85 procent voor hun rekening. EY concludeert in haar onderzoek dan ook dat de vervuiler in principe niet betaalt.

Essent is naar eigen zeggen het eerste en enige energiebedrijf in Europa dat fysiek groen gas en de bijhorende certificaten importeert. Het energiebedrijf haalt het gas onder het duurzaamheidslabel ISCC uit Engeland om ook in de toekomst aan de vraag naar groen gas in Nederland te voldoen.

In Nederland stijgt de behoefte aan groen gas sterk. Zo sloten Essent, NS Stations en Prorail recent een overeenkomst voor de levering van een aanzienlijke hoeveelheid groen gas in de komende jaren voor het verwarmen van stations en wissels. In de toekomst kan echter te weinig groen gas worden opgewekt om aan de behoefte van Nederland te voldoen.

Tim Wijnen, Team Lead Developing Markets bij Essent: ‘Simpel gezegd zijn er straks te weinig grondstoffen in Nederland beschikbaar om voldoende groen gas van te maken. Het aantal productielocaties van groen gas zal naar verwachting niet in de pas lopen met de toekomstige vraag. Als grootste groen gasleverancier van Nederland hebben we daarom nagedacht hoe we ook in de toekomst voldoende groen gas voor Nederland kunnen blijven leveren. En dat is groen gas importeren uit betrouwbare landen om ons heen.’

Essent importeert nu als eerste groen gas uit Engeland via bestaande interconnecties tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland. Zij heeft geborgd dat er een een-op-een koppeling is tussen de productie van groen gas in Engeland en het verbruik in ervan in Nederland. Daartoe wordt gewerkt met het duurzaamheidslabel ISCC. Samen met haar moederbedrijf innogy bekijkt Essent of een dergelijke constructie ook werkt voor andere landen dan Nederland.