ETP Archieven - Utilities

Westlandse glastuinbouwondernemers spreken het belang uit van een koppeling van hun warmtenetten via Warmtesysteem Westland (WSW). Hierbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar geknoopt door een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Met dit collectieve systeem kan de Westlandse glastuinbouw ruim 650 miljoen kuub aardgas per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van een grote Nederlandse stad.

Naast lokale warmte is havenwarmte nodig om kassen en gebouwen in Westland en Midden-Delfland van warmte te voorzien. LTO Glaskracht Nederland voerde een haalbaarheidsonderzoek naar Warmtesysteem Westland uit en kwam op meerdere opties en adviezen op het gebied van techniek, financiën en organisatie.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar WSW zijn op 1 november door Jacco Vooijs, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, aangeboden aan de wethouders Zwinkels en Varekamp van gemeente Westland en wethouders Horlings en Smit van gemeente Midden-Delfland.

Vooijs: ‘De Westlandse telers zien één gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, bio-energie, WKK’s en havenwarmte voor zich. In Westland zijn al vele bedrijvenclusters die een geothermiebron hebben of ontwikkelen en er zijn meer potentiële bronnen in het gebied aanwezig.’ Door het aantal bronnen fors uit te breiden en aan elkaar te knopen, wordt de leveringszekerheid van warmte groter en kan de warmte beter worden benut. Om het systeem robuust te maken, heeft WSW ook havenwarmte nodig. Daarnaast is de levering van voldoende externe CO2 voor de glastuinbouw een noodzakelijke voorwaarde om WSW te laten slagen.

Stapsgewijs

WSW kan het beste stapsgewijs worden ontwikkeld. Dat kan door het realiseren van lokale warmtebronnen en clusternetten. Ieder clusternet bevat een of enkele hoofdleidingen die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden.

Voor het totale warmtenetwerk is een investering van 360 tot 650 miljoen euro nodig. De investering is afhankelijk van de reikwijdte van het systeem (aantal aansluitingen) en de diameter van de hoofdleiding. Een grotere hoofdleiding kan op termijn aan meer bedrijven en huishoudens warmte leveren, maar is bij de aanleg lastiger te financieren omdat er nog geen zekerheid is over de benutting van de extra capaciteit. De regio doet hiervoor een beroep op ondersteuning van de overheid.

Onafhankelijk beheer

De telers vinden dat het transport van warmte centraal en professioneel georganiseerd moet worden, zodat iedereen op het netwerk kan leveren of afnemen. Zeggenschap van de telers in dit warmtenetbedrijf is gewenst voor de ontwikkeling van, en draagvlak voor het systeem.