FrieslandCampina Archieven - Utilities

Leden van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina kunnen zich aanmelden voor een kleine windturbine. De turbines met een ashoogte van vijftien meter van E.A.Z. Wind hebben een vermogen van vijftien kilowatt.

FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en CO2-neutraal zijn in 2050. Om dat doel te bereiken zet het bedrijf fors in op hernieuwbare energie. Het Farm Energy programma van FrieslandCampina is opgezet om leden-melkveehouders te stimuleren in de transitie naar groene energie. Naast grootschalige projecten als Solar en Jumpstart, biedt de zuivelonderneming zijn leden-melkveehouders de mogelijkheid zich aan te melden voor kleine windturbines. Deze kunnen ingezet worden om het eigen bedrijf zelfvoorzienend te maken van energie.

Het hele jaar door energie produceren

Energie uit kleine windturbines is bedoeld voor zelfconsumptie op het bedrijf. De combinatie van kleine windturbines met zonnepanelen creëert de optimale oplossing voor een energieneutrale boerderij. Deze combinatie voorziet de boerderij het hele jaar door van energie. De kleine windturbine produceert met name in de winter terwijl zonnepanelen voornamelijk in de zomer energie leveren. De optimale balans van opwek en verbruik is essentieel voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk en leidt tot de hoogste economische waarde voor de melkveehouder.

Kleine turbine

FrieslandCampina biedt deze optie aan zijn leden-melkveehouders in samenwerking met E.A.Z. Wind. Deze Nederlandse marktleider in kleine windmolens ontwikkelde deze nieuwe windmolen specifiek voor de boerderij. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met boeren en met extra aandacht voor een goede inpassing in het agrarisch landschap.

Specificaties EAZ Twaalf

  • Rotor diameter 12 meter
  • Mast hoogte     15 meter
  • Vermogen          15 kilowatt
  • Gemiddelde opbrengst 33.000 kilowattuur per jaar
  • Levensduur       >20 jaar

Nadat Waterschap Rijn en IJssel een breuk ontdekte in een restwaterleiding van FrieslandCampina is een deel van de productie stilgelegd, terwijl de rest van de productie werd geminimaliseerd. Het bedrijf werkt nu aan herstel van de persleiding die op vier meter diep ligt in een moerassig gebied.

Vorige week ontstond een breuk in een restwaterleiding van het Waterschap Rijn en IJssel in de buurt van Lochem. Als gevolg van de breuk stroomde er in het begin restwater afkomstig van de productielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo in het riviertje De Berkel. Dit heeft helaas geleid tot vissterfte. Nadat FrieslandCampina door het Waterschap is geïnformeerd, is er door beide partijen met man en macht gewerkt aan een oplossing.

Vissterfte

Om de schade te beperken heeft het Waterschap het water dat in de Berkel stroomde naar een reservoir in de buurt gepompt. Dit reservoir is een stuk braakliggend terrein, dat geschikt is om tijdelijk water zoveel mogelijk in op te vangen. Daarnaast heeft FrieslandCampina zijn productie geminimaliseerd en sommige onderdelen stilgelegd om daarmee de hoeveelheid restwater te verminderen. Ook is het stil leggen van de productie besproken als laatste redmiddel, maar dat was niet nodig. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen is er in het begin toch restwater in de rivier gestroomd. Door de daardoor aanwezige organische materialen (bijvoorbeeld eiwitten) daalde het zuurstofgehalte in het water. Dit heeft helaas ernstig effect gehad op de leefomgeving van de vissen.

Reparatie

Het repareren van de persleiding is een complexe operatie. De huidige aanvoer die door de persleiding loopt moest worden omgeleid. De breuk bevindt zich op een diepte van vier meter in een moeilijk bereikbaar en moerassig gebied. Dat betekent dat op de locatie van de breuk al het water en grondwater weggepompt moet worden, zodat er gewerkt kan worden.  Zaterdagochtend is het waterschap erin geslaagd een omleiding aan te leggen. Het Waterschap verwacht dat het nu de breuk kan inspecteren en de reparatie kan starten.