Groen Links Archieven - Utilities

Hoewel de overslag van kolen nu nog een groot deel van de handel in de Rotterdamse haven bepaalt, gaat daar snel een eind aan komen. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt een voorstel om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven af te bouwen. Een voorstel van GroenLinks om afscheid te nemen van de kolenoverslag wordt gesteund door PvdA, D66, CDA, Nida en SP.

Het besluit van de gemeenteraad komt op een cruciaal moment. Het Havenbedrijf stond op het punt om het contract met EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, met 25 jaar te verlengen. GroenLinks-raadslid Arno Bonte, de indiener van het voorstel, noemt het ‘onbestaanbaar’ dat het huurcontract van EMO tot 2043 zou worden verlengd. “Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan zal Rotterdam afscheid moeten nemen van steenkolen.”

 

Het voorstel ‘Afscheid van kolen’ draagt havenwethouder Adriaan Visser op om samen met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Bonte verwacht dat de Rotterdamse haven uiterlijk in 2030 ‘kolenvrij’ zal zijn.

Ieder jaar tijdens de klimaattop publiceren milieuorganisaties de Climate Change Performance Index. Volgens de index van dit jaar blijkt wederom dat landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken. En wederom bungelt Nederland in Europa onderaan het lijstje. Tegelijk zijn de koplopers ook juist Europese landen en blijft de EU als geheel in de middenmoot te hangen.

Namens GroenLinks zijn Bas Eickhout (Europees Parlement) en Suzanne Kröger (Tweede Kamer) aanwezig bij de klimaattop. Zij zien in de cijfers bevestigd dat Nederland nog veel te weinig doet om klimaatverandering aan te pakken. Met name op energiebesparing en duurzame energie scoort Nederland veel lager dan andere Europese landen.

Eickhout: ‘De uitstoot per hoofd van de bevolking is in Nederland enorm hoog, zeker vergeleken met andere Europese landen. Daarnaast is het aandeel duurzame energie in Nederland beschamend laag. Landen als Zweden of Portugal maken echt werk van duurzame energie en dat zie je duidelijk terug in de cijfers.’

Kröger: ‘Het nieuwe kabinet wil geen doelen vaststellen op energiebesparing of aandeel duurzame energie en daardoor blijven we achterlopen. En de uitstoot wil ze verminderen door het in de grond te stoppen. Maar het nieuwe kabinet heeft wel beloofd zich in te zetten voor 55 procent CO2-reductie in Europa in 2030. Ik hoop dat ze die ambitie meteen waar gaan maken.’

Kröger stelt vast dat zolang Nederland geen doelen heeft om energie te verduurzamen en te besparen Nederland nooit in de kopgroep zal komen: ‘De transitie naar duurzame energie is in de doorrekening een belangrijke factor. Het laat zien hoe belangrijk het is om beleid te hebben op niet alleen minder uitstoot in de lucht, maar ook op energiebesparing en verduurzaming.’

 

Kröger moedigt Wiebes aan werk te maken van het voornemen van de regering om het Europees doel op 55 procent minder uitstoot in 2030 te krijgen. ‘Het is van belang dat Wiebes actief het belang van dit doel onderstreept op de klimaattop. Niet alleen in de onderhandelingen met andere landen, maar dat hij het ook publiek actief uitdraagt. Nederland is al veel te lang een van de achterlopers in Europa.’

 

Vandaag dient GroenLinks  Kamerlid Liesbeth van Tongeren een initiatiefwet in die de huidige aansluitplicht op het gasnet voor nieuwbouwwoningen uit de wet haalt.  Van Tongeren stelt dit vandaag voor bij een debat over energiedoelen bij woningbouwcoöperaties.

Het kabinet heeft de intentie om woningen in 2050 van het gas af te hebben, maar daarvoor is nog steeds niets geregeld.  De GroenLinks initiatiefwet stelt een duidelijke nieuwe norm; nieuwbouw is gasloos. Deze norm wordt sterk bepleit door Vereniging Nederlandse Gemeentes, het Inter Provinciaal Overleg, de netbeheerders, bouwbedrijven zoals Ballast Nedam en Dura Vermeer, Uneto-VNI en milieuorganisaties.  Dat bleek onder andere op een hoorzitting die op initiatief van GroenLinks in juni dit jaar door de Tweede Kamer werd gehouden.

Van Tongeren: ‘We willen minder fossiele brandstoffen gebruiken en over op hernieuwbare energie dus dan is het logisch dat je nieuwbouw niet meer op het gas aansluit. Geld dat je nu investeert in extra gasleidingen is weggegooid. Het is zo logisch dat iedereen denkt dat het allang geregeld is. Maar met deze wet wordt alle nieuwbouw gasloos.’

Volgens onderzoek van stichting Natuur & Milieu worden met de huidige wetgeving nog steeds 150.000 nieuwbouwwoningen op het gas aangesloten in de komende jaren. Dat druist in tegen de kabinetsdoelstelling om in 2050 geen enkele woning meer op het gas te hebben. Netbeheerders moeten dan toch investeren in gasleidingen die maar kort zullen wordengebruikt .

Huishoudens gebruiken Gronings gas. Vanwege de ernstige problemen rond de mijnbouw in Groningen is het urgent de af te bouwen. Ook raakt het Groningse gasveld leeg.  Nieuwe huizen die goed geïsoleerd zijn, waar je op moderne wijze kookt en verwarmt en waar je zelf energie opwekt. Nederlanders zijn er klaar voor.