GroenLeven Archieven - Utilities

Het bedrijf dat de grootste carport voor motoren ter wereld bouwde bij de TT Assen gaat nu zonnestroom opwekken op de zandwinplas in Tynaarlo. GroenLeven geeft daarmee wederom een locatie een dubbelfunctie en maakt Roelofs zandwinning een belangrijke stap in het CO2 neutraal produceren van zand.

Voor GroenLeven is het wederom een innovatieve stap om zo veel mogelijk locaties in Nederland van deze dubbelfunctie te voorzien. Zo hebben zij de motorparkeerplaats van TT-Circuit Assen overdekt met 22.000 zonnepanelen en is onlangs het zonnepark in Garyp (27.000 zonnepanelen) op de voormalige vuilstortplaats in het Friese Garyp opgeleverd.

Het drijvende zonnepark zal elektriciteit voor 7.000 huishoudens leveren. De circa 23 megawatt stroom wordt voor een deel door de zandzuiger en installaties op het terrein van Roelofs zandwinning zelf gebruikt. Daarmee zet Roelofs een grote stap in de verdere verduurzaming van hun bedrijf. Het is een innovatieve stap voor het bedrijf met een techniek die zich al bewezen heeft, maar nog niet in Nederland werd toegepast.

Zandwinputten zijn door de diepte ongeschikt voor recreatief gebruik of andere doeleinden. Het opwekken van zonne-energie op water heeft een gunstig effect op de energieopbrengst door de reflectie van het zonlicht. Door de koeling van het water en de reflectie van het zonlicht leveren de systemen zo’n veertien procent meer energie op.

Unieke samenwerking

GroenLeven is het eerste bedrijf in Nederland wat op grote schaal zonne-stroom gaat produceren op waterlocaties zoals deze zandwinlocatie van Roelofs. Roelofs heeft een bewuste keuze gemaakt met de doelstelling energieneutraal te worden Elektrische installaties kunnen dan met de stroom van het drijvende zonnepark worden gevoed waarbij opwek en verbruik van elektrische stroom dicht bij elkaar liggen en de gebruikte stroom ook honderd procent groen is.

De basis van het drijvende zonnepark wordt gevormd door pontons die met elkaar in verbinding staan en op die manier een groot drijvend zonnepark vormen. Er ontstaat op die manier een vaartuig dat periodiek kan worden verplaatst. De start van de bouw zal sterk samenhangen met de planning van Enexis de netbeheerder die het zonnepark moet aansluiten op het elektriciteitsnet en verwachten in het voorjaar 2018 te kunnen starten met de bouw.