HAN Hogeschool Archieven - Utilities

Een samenwerkingsverband van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Sweco, DEKRA, DNV GL en CGI ontwikkelt een New Energy Vehicles Fueling Station (Nefusta). Dit groene laad- én tankpunt heeft de mogelijkheid energie op te slaan, is geschikt voor diverse vormen van toekomstig vervoer en voor verschillende energiedragers en kan ook het elektriciteitsnet ondersteunen. Het team onderzoekt de komende twee jaar welke scenario’s de beste perspectieven bieden.

Bij de ontwikkeling van new energy vehicles, als (autonome) voertuigen die biobrandstoffen of elektriciteit gebruiken, horen nieuwe tank- en laadfaciliteiten. Het samenwerkingsverband Nefusta (new energy vehicles fueling station) buigt zich over de vraag hoe die er uit moet komen te zien en wil een flexibel laad- en tankstation voor de toekomst ontwikkelen. De energielevering is hierbij geschikt voor alle vormen van wegvervoer, zoals bussen en vrachtwagens of hybride vervoersvormen – én voor verschillende energiedragers. Dus niet alleen stroom, maar bijvoorbeeld ook waterstof of andere gassen (zoals methaan).

Verduurzaming vervoer en energietransitie

Het wezenlijke verschil met de elektrische laadstations van nu is, dat het gebruik van elektriciteit door het laad- en tankpunt niet gelijktijdig gekoppeld is aan het leveren van energie aan de voertuigen. De elektriciteit kan worden opgeslagen door middel van lokale batterijen of door deze om te zetten naar een gasvorm, bijvoorbeeld waterstof. Er kan zo een buffer worden opgebouwd en daarmee de piekbelasting van het elektriciteitsnet worden opgevangen. Op andere momenten kan de overproductie door zon en wind worden opgeslagen in batterijen of worden omgezet naar andere energiedragers. Zo draagt een flexibel laad- en tankpunt ook bij aan een stabieler en flexibeler elektriciteitsnet, dé grote uitdaging in de transitie naar duurzame energie. De verwachting is dat het Nefusta laad- en tankstation het proces van de energietransitie naar een opwek en distributie van ‘groene’ energie in een stroomversnelling kan brengen.

Het Nefusta-project is in maart 2017 van start gegaan met een onderzoek naar de concrete realisatiemogelijkheden van een groen laad- en tankpunt. Het doel is om in twee jaar tijd te komen tot de drie meest duurzame en economisch meest interessante scenario’s.

Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030 en dat doen ze via het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE).

Om optimale integratie van duurzame-energiesystemen te bereiken, is een systeemvisie nodig. Daarom werken lectoren van verschillende hogescholen en de Topsector Energie aan een gezamenlijke visie voor 2030. Deze zal de basis vormen voor praktijkgericht onderzoek. Deelnemende hogescholen zijn:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Meet- en Regeltechniek, Aart-Jan de Graaf)
  • Avans Hogeschool (Lectoraat Smart Energy, Jack Doomernik)
  • Hanzehogeschool (lectoraat Energietransitie, Jan-Jaap Aué)
  • Hogeschool InHolland (Lectoraat Innovatiemodellen Duurzame Energie, Christoph Maria Ravesloot)
  • Hogeschool Zeeland (Lectoraat Delta Power: Duurzame Energie in de Delta, Jacob van Berkel)
  • Saxion (Lectoraat Duurzame Energievoorziening, Richard van Leeuwen)

Bepalen van goede onderzoeksrichting

Het platform LEVE wil dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie in 2030 gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek. Op basis van een literatuurstudie, interviews met de lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting. Daarbij doen de lectoraten onderzoek naar bestaande oplossingsrichtingen. De onderzoekers vragen zich bijvoorbeeld af in hoeverre energieopslag in Noorse stuwmeren of omzetting van elektriciteit naar waterstof de Nederlandse mismatch tussen vraag en aanbod kan oplossen.

Beschikbare kennis

Bij het ontwikkelen van een visie en het opzetten van onderzoeksprojecten, wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk beschikbare kennis. Daarbij krijgt het platform hulp van de Topsector Energie en zorgen gelieerde centres of expertise (zoals SEECE) voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs. Dankzij LEVE kunnen lectoren elkaars werk complimenteren en een waardevoller bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie.