KIWA Archieven - Utilities

Kiwa breidt haar testfaciliteiten en kantoor in Apeldoorn uit. Zo krijgt het laboratorium allerlei extra testfaciliteiten op het gebied van waterstoftechnologie en het Internet of Things (IoT). Ook biedt de locatie ruimte aan het grootste warmtepomplaboratorium van Europa. Dit lab zet Kiwa volledig geautomatiseerd in voor het testen van verschillende soorten warmtepompen.

Kiwa investeert sinds 2020 tientallen miljoenen euro’s in deze en andere testfaciliteiten in Apeldoorn. De oplevering van het gerenoveerde gebouw en alle nieuwe voorzieningen staat gepland voor de zomer van 2021. Kiwa verstevigt daarmee haar positie als expert op allerhande vitale infrastructuren, zoals de energievoorziening en verschillende internettoepassingen.

Waterstoftechnologie

Kiwa is er van overtuigd dat waterstoftechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Recent drongen energiebedrijven bij de overheid aan om waterstoftoepassing in bestaande situaties mogelijk te maken. Kiwa wil met haar investeringen in waterstoflaboratoria bijdragen aan het veilig toepassen van waterstof in het kader van de noodzakelijke energietransitie. Het bedrijf leverde een gelijksoortige bijdrage in de overschakeling van stadsgas naar aardgas in de jaren zestig.

Energietransitie

Kiwa verbreedt óók in haar rol als kennispartner en opleider op het gebied van waterstof in het kader van de energietransitie. Op het gebied van waterstoftechnologie bouwt het bedrijf een nieuwe teststraat voor waterstofleidingen en -componenten. Ook bouwt men trainingsruimtes en laboratoria voor het testen en keuren van producten die geschikt zijn voor waterstof.

Kiwa biedt organisaties verder de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van waterstoftoepassingen te ontdekken. Onder meer met behulp van de zogenoemde waterstoftafel. Hiermee kunnen zij samen met Kiwa-experts experimenten uitvoeren om de verschillen en overeenkomsten tussen aardgas en waterstof te ervaren.

Ook leidt Kiwa in samenwerking met de energiesector, monteurs op voor het ombouwen van aardgasgestookte toestellen naar waterstof. Een veilige toepassing is de uitkomst van al deze activiteiten van Kiwa.

Jan Pieter Bijkerk, Vice President van Kiwa ‘Het warmtepomplaboratorium is gebaseerd op de allerlaatste technologie, zodat wij ook warmtepompen met brandbare koelmiddelen, zoals propaan, kunnen testen. In 2021 willen wij deze faciliteiten verder uitbreiden, zodat ook elektrische veiligheidstesten voor warmtepompen kunnen worden uitgevoerd. Daarmee testen en certificeren we op één locatie niet alleen de prestatie, maar ook de veiligheid op basis van internationale standaarden.’

Fire Laboratorium

Kiwa realiseert op de locatie in Apeldoorn tevens een Fire Laboratorium. In de bijbehorende rooktunnel, brandkamer en andere testopstellingen testen de experts detectoren en brandalarmen op basis van Europese normen. Dankzij de hoogwaardige inrichting van dit laboratorium kan Kiwa producten van organisaties sneller certificeren en doorlooptijden aanzienlijk verkorten. Ook wil zij op de locatie in Apeldoorn lektesten met brandbare koelmiddelen uitvoeren.

Ten slotte verhuizen ook de onderzoek- en testfaciliteiten voor de mobiliteitsinfrastructuur naar het nieuwe laboratorium in Apeldoorn. Door het samenbrengen van de verschillende labs creëert Kiwa een laboratorium gericht op de wegenbouw, met als doel de verbetering van onder andere wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen.

 

Kiwa organiseert samen met zeven andere spelers in de energietransitie op dinsdag 14 januari een workshop. Daarin worden de doelstellingen, prioriteiten en mogelijke resultaten van HyDelta als onderdeel van de energietransitie concreet gemaakt. Dit programma moet barrières wegnemen en zo waterstofprojecten versnellen.

Waterstof kan mogelijk net zo worden ingezet als aardgas. Daarom biedt het aardgasnetwerk goede mogelijkheden  als transportsysteem voor waterstof.

Doel van het HyDelta-programma is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Naast Kiwa nemen de provincie Groningen, TKI Nieuw Gas, Gasunie, TNO, ERIG, Hanzehogeschool Groningen en de New Energy Coalition deel aan dit Europees gedragen programma. HyDelta richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof om zo de energietransitie te verbeteren en versnellen. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal, op nationaal en internationaal niveau.

Waterstofprojecten versnellen

De partijen die deelnemen aan HyDelta gaan aan de slag met alle aspecten van de toepassing van waterstof: van transport en veiligheid tot publieke acceptatie en economische hindernissen. Mogelijke belemmeringen die aan de orde kunnen komen, hebben te maken met de infrastructuur en de ruimtelijke analyse van de potentiële toevoer van hernieuwbare energie in het distributienetwerk. Ook zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig in het bestaande gasdistributienetwerk en in componenten hiervan – zoals pijpleidingen, meetsystemen en andere installaties – zodat dit volledig geschikt is voor het transport van waterstof. Verder dient te worden getest hoe waterstof het best kan worden opgeslagen in speciale tanks, cilinders en zoutgrotten en of dit ook in vloeibare vorm mogelijk is. Daarnaast wordt bekeken of waterstof met schepen kan worden vervoerd en wordt getest tot welke geluidsoverlast het transport van waterstof met andere middelen kan leiden.

Door web- en clouddiensten, big data en het ‘internet of things’ wordt onze samenleving steeds ‘slimmer’. We regelen thuis op de bank boodschappen en bankzaken en zetten na het werk vanuit de auto de verwarming thuis alvast een paar graden hoger. Informatietechnologie maakt ons leven in veel opzichten comfortabeler en efficiënter, maar brengt ook risico’s met zich mee. Vrijwel dagelijks kunnen we lezen over cyberaanvallen, hacks en sabotage, ook in de utiliteitssector.

Dat energie en water cruciaal zijn voor een goed functionerende samenleving zal niemand verrassen. Om de leveringszekerheid, kwaliteit en veiligheid van deze eerste levensbehoeftes te vergroten, hebben nutsbedrijven hun systemen afgelopen jaren op grote schaal gekoppeld aan internettoepassingen waarmee bijvoorbeeld online sensoren kunnen worden uitgelezen die worden gebruikt voor monitoring en bijsturing. Daarnaast wordt in de energiesector steeds meer gebruik gemaakt van smart grids, waarin de vraag naar en het aanbod van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Ook hangen in steeds meer huizen met het web verbonden ‘slimme meters’.

Internationale spanningen
Die stijgende connectiviteit én het grote belang van energie en water maken de utiliteitssector tot een steeds populairder doelwit voor internetcriminelen en andere kwaadwillenden. Een geslaagde cyberaanval op een leverancier van energie en water kan grote gevolgen hebben. Naast directe schade door sabotage, imagoschade en de diefstal van vertrouwelijke gegevens, kan een cyberaanval op een utiliteitsbedrijf ook een ontwrichtend effect op de samenleving hebben en zelfs leiden tot internationale spanningen.

Zwakste schakel
Organisaties kunnen hun bedrijfskritische systemen op verschillende manieren beschermen tegen cyberaanvallen, hacks, malware, etc. Aan de basis van die maatregelen moet altijd een reëel besef van de dreigingen en risico’s ten grondslag liggen. Er moet niet alleen een plan klaar liggen tégen aanvallen, maar ook voor vlak daarna: hoe kan de schade zoveel mogelijk worden beperkt? Daarnaast moeten vooral bedrijven in de energie- en watersector zich bewust zijn van het feit dat ze opereren in een netwerk met netbeheerders, meetbedrijven en andere leveranciers en dat een aanval op één onderdeel van dat netwerk ook gevolgen kan hebben voor de rest. Tenslotte geldt dat bij cybercriminaliteit en datalekken dat de eigen medewerkers van een organisatie vaak de zwakste schakel zijn.

Structurele informatiebeveiliging
In de loop der jaren zijn er verschillende normen en standaarden ontwikkeld die organisaties helpen het bovenstaande structureel aan te pakken. De internationale standaard ISO 27001 bijvoorbeeld, is interessant voor elke onderneming of instelling die te maken heeft met risico’s op het gebied van privacygevoelige informatie. ISO 27001 bevat eisen voor een Information Security Management System (ISMS), de ‘blauwdruk’ voor een manier van werken waarmee een organisatie kan aantonen dat de bedrijfsprocessen voldoen aan de geldende norm. Organisaties kunnen zo’n ISMS afstemmen op de eigen bedrijfsvoering, maar hebben wél te maken met een aantal verplichte activiteiten zoals een interne ISO 27001 audit of risicoanalyse.

ISO 27001-certificering
Onafhankelijke certificeringsinstanties als Kiwa kunnen organisaties certificeren voor de standaard ISO 27001. Bij een ISO 27001 audit beoordeelt Kiwa of een organisatie voldoet aan de ISO 27001-certificeringscriteria. Worden tekortkomingen vastgesteld, dan komt Kiwa met een stappenplan waarmee de organisatie processen waar nodig kan verbeteren. Voldoet de organisatie daarna aan de eisen uit de norm, dan volgt certificering. Kiwa heeft veel expertise op het gebied van informatiebeveiliging. Kiwa’s auditors hebben veel ervaring met ISO 27001-certificering in de meest uiteenlopende branches, waardoor hun kennis altijd up-to-date is en ze organisaties van dienst kunnen zijn in verschillende kennisgebieden, bijvoorbeeld in gecombineerde certificeringstrajecten met ISO 9001.