NEA Archieven - Utilities

De Brexit heeft ook gevolgen voor de emissierechten van Engelse bedrijven. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ziet dan ook een grote stijging in het aantal aanvragen voor handelsrekeningen uit het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om circa 35 aanvragen voor handelsrekeningen in het CO2-register in de afgelopen vier maanden.

‘We zijn blij dat de bedrijven voor Nederland hebben gekozen’, zegt Mark Bressers, directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). ‘De NEa staat bekend om haar deskundige servicedesk die bedrijven snel, effectief en in vloeiend Engels te woord staat. Dit betekent dat we veiligstellen dat deze bedrijven ook na een Brexit kunnen handelen in CO2 rechten. En dat is op zijn beurt goed voor het functioneren van het Europese systeem voor de handel in CO2-rechten en draagt bij aan de positie van Nederland als centrum voor Europese financiële handel.’

De Europese Commissie heeft onlangs gemeld dat de rekeningen in het Verenigd Koninkrijk bij een harde Brexit niet meer toegankelijk zullen zijn. Daarom wordt uitgeweken naar Nederland om toegang te houden tot de emissiehandel en zo emissierechten te verplaatsen. Dit heeft geen invloed op de Nederlandse CO2 uitstoot.

De CO2-uitstoot van de Nederlandse kolencentrales is in 2017 met zestien procent gedaald ten opzichte van 2016. Dit laten de meest recente uitstootcijfers zien van de Nederlandse Emissieautoriteit. Deze daling zet de trend voort die in 2015 is gestart. Sinds 2015 is de CO2-uitstoot van kolencentrales met 25 procent gedaald.

Tussen 2013 en 2015 steeg de uitstoot van de kolencentrales fors door het openen van drie nieuwe centrales. De daling is ingezet vanaf het moment dat de oude kolencentrales of delen van centrales werden gesloten, zoals afgesproken in het Energieakkoord. In het regeerakkoord staat dat in 2030 alle kolencentrales moeten zijn gesloten.

Totale uitstoot industrie daalt ook

De totale Nederlandse CO2-uitstoot van de industrie daalt in 2017 met drie procent naar 91,4 megaton. Dit is voor het eerst dat Nederland een duidelijke daling in de uitstoot laat zien sinds 2013. De daling komt met name door reducties in de energiesector. Ontwikkelingen in de overige sectoren zal de NEa in september rapporteren in het rapport ‘Voortgang emissiehandel’.

De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de voorlopige uitstootcijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit. Voorlopige cijfers van de Europese Commissie laten zien dat de CO2-uitstoot in Europa vorig jaar wederom is gedaald.

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2016 in totaal 94 Mton CO2-equivalent uitgestoten. Dit is net zoveel als de CO2-uitstoot in 2015, het jaar met de hoogste uitstoot sinds het begin van het EU ETS in 2005.

Productie energie schoner

Door de gewijzigde inzet van steenkool en aardgas is de productie van energie in Nederland schoner geworden. Als gevolg van de sluiting van enkele oude kolencentrales is er in 2016 minder steenkool verbruikt. Hierdoor is de gezamenlijke CO2-uitstoot van de kolencentrales vorig jaar met tien procent gedaald, van 31,4 Mton in 2015 tot 28,4 Mton in 2016. Tegelijkertijd hebben aardgascentrales vorig jaar meer aardgas ingezet voor de productie van elektriciteit. Door deze hogere inzet van aardgas nam hun uitstoot vorig jaar met meer dan twintig procent toe, van 11,1 Mton in 2015 tot 13,4 Mton in 2016.

Uitstoot chemiesector zeven procent gestegen

In 2016 heeft de chemiesector 18,5 Mton CO2 uitgestoten. Dit is zeven procent meer dan in 2015, toen de uitstoot 17,3 Mton was. Deze stijging komt vooral door de hervatting van de productie bij Shell Moerdijk.

Daling Europese uitstoot

De CO2-uitstoot van de Europese industrie is in de periode 2005-2015 van 2.377 Mton gedaald tot 1.800 Mton. Dit is een daling van 24 procent. Uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de CO2-uitstoot vorig jaar nog verder is afgenomen. Volgens marktanalisten zal de CO2-uitstoot in 2016 uitkomen op ongeveer 1.755 Mton. Europa heeft daarmee haar doelstelling voor 2020 van 1.816 Mton inmiddels ruimschoots gehaald.

Het Chinese energiebureau NEA kondigde in zijn vijfjarenplan forse investeringen aan in schone energiebronnen. De Chinezen willen de komende vijf jaar 342 miljard euro investeren in de ontwikkeling van zonne-energie (PV en CSP), windenergie, waterkracht en kernenergie. Het land kampt al langer met de gevolgen van het gebruik van fossiele, met name kolen, energie.

De luchtkwaliteit in China lijdt regelmatig onder de enorme zucht naar energie van het land. Steenkool is nog steeds de grootste fossiele grondstof die het land rijk is en wordt daarom volop verstookt in energiecentrales. De Chinese overheid is er dan ook veel aan gelegen om de emissies terug te dringen. Ook economische motieven spelen mee. Zo zullen de investeringen in schone energie naar schatting zo’n dertien miljoen extra banen opleveren. Als alles naar planning verloopt, betrekken de Chinezen in 2020 vijftien procent van hun energie uit schone bronnen. Dat betekent dat steenkool nog steeds voor het grootste deel de energiebehoefte afdekt.

De omstandigheden zijn gunstig, met name omdat de kosten voor de aanleg van concentrated solar Power (CSP) centrales de afgelopen jaren bijna zijn gehalveerd. Volgens experts kunnen de Chinezen met het gereserveerde bedrag van één triljard Yuan Rembini zo’n duizend zonnecentrales bouwen. Iets minder geld gaat naar de bouw van windparken en de aanleg van waterkrachtcentrales.