NWP Archieven - Utilities

Op 22 maart vieren we Wereld Waterdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van Sustainable Development Goal (SDG) 6.3, met speciale aandacht voor afvalwater.

Wereldwijd wordt tachtig procent van het afvalwater van onze huizen, steden, industrie en landbouw geloosd in de natuur zonder dat het gezuiverd is. Dit heeft ernstige vervuiling van het milieu, verlies van waardevolle nutriƫnten en andere herwinbare stoffen als gevolg. Daarbij worden 1,8 miljard mensen wereldwijd blootgesteld aan zwaar vervuild water met alle gevolgen van dien.

Het doel van SDG 6.3 is onder andere om het aandeel van ongezuiverd afvalwater te halveren en het hergebruik van water en grondstoffen te verhogen. Afvalwater moet niet gezien worden als een restproduct maar als een waardevolle bron van water, nutriƫnten en energie. Landen als Nederland en Singapore hebben bewezen dat de kosten van goed afvalwaterbeheer sterk opwegen tegen de voordelen van een beter milieu, een gezonde bevolking en meer economische ontwikkeling en werkgelegenheid.