Oost.nl Archieven - Utilities

Sparkling Biomass start binnenkort met de bouw van een vijftien megawatt thermisch bio-wkk. De stoom wordt direct geleverd aan een aardappelverwerker die er zijn drooginstallaties mee voedt.

De vijftien megawatt thermisch biomassa gestookte warmtekrachtinstallatie wordt gebouwd op het terrein van de klant van Sparkling Biomass. Deze aardappelverwerker zet het stoom in voor zijn droogprocessen. De installatie is dan ook uitgelegd op de warmtevraag en produceert elektriciteit als bijvangst. De restwarmte die na het droogproces overblijft, kan eventueel worden uitgekoppeld naar het stadswarmtenet. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn al voorbereid.

Biomassa

Op het synergiepark Innofase in Duiven komen ondernemingen samen die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Sparkling Biomass is een van die bedrijven. De bio wkk- installatie van het bedrijf dat speciaal is opgericht voor het beheer van de installatie wordt gestookt op houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. Een deel van de biomassa komt van snoeiafaval dat door de gemeente wordt verzameld. Een tweede stroom komt van de recycling van houtachtige stromen uit het ingezamelde  tuinafval van de gemeente Duiven.

De installatie kan op den duur jaarlijks 12.500 megawattuur elektriciteit en 87.600 megawattuur warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens.

De installatie, een zogenaamde roosterbedinstallatie, wordt gebouwd door HoSt, dat het project ook voor een deel meefinancierde. Dankzij de technologiekeuzes van HoSt kan de installatie veel uiteenlopende feedstocks probleemloos verwerken.