Provincie Groningen Archieven - Utilities

Afvalverwerkingsbedrijf S4 GroNext krijgt 2,8 miljoen euro subsidie voor de investering in productiefaciliteiten voor een nieuwe fabriek in de Eemshaven. De subsidie wordt toegekend vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Het bedrijf gaat plastic afval dat niet recyclebaar is verwerken tot gas. Dit gas kan vervolgens in de chemische industrie gebruikt worden als duurzame grondstof. Bij het nieuwe bedrijf komen 28 arbeidsplaatsen. 

Innovatie

Met de subsidie van de provincie schaft het bedrijf een machine aan om plastic afval te verwerken tot korrels. Een chemische installatie verwerkt de korrels vervolgens tot duurzaam gas. Een deel van dit gas wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik. In de chemische installatie zit een zogeheten Kinext-unit. Dit innovatieve systeem voor energieopslag wordt onder meer gebruikt om het stroomnet in de Eemshaven stabiel te houden. De fabriek van S4 GroNext wordt gebouwd op 5000 vierkante meter, met uitbreidingsmogelijkheden voor nog eens 5000 vierkante meter. De provincie Groningen ziet het nieuwe bedrijf als een aanwinst voor de chemische industrie in Groningen.

Methanol

In Rotterdam ontwikkelt Enerkem een nieuwe technologie om afval dat niet kan worden gerecycled via vergassing om te zetten naar methanol. Meer over dat project kunt u lezen in het meinummer van Petrochem, dat online te lezen is!

Windturbineontwikkelaars moeten zo nu en dan hun windturbines in en rond de Eemshaven stilzetten om het aantal vogelslachtoffers met 75 procent te reduceren. Hiervoor gaat de provincie Groningen maatregelen opnemen in de vergunningen voor windparken.

Voor het stilzetten van de windturbines wordt gebruikgemaakt van een voorspellingsmodel, een soort ‘buienradar’ waarmee je kunt zien wanneer er een zwerm vogels aan komt. De Eemshaven ligt op een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten.

Vogelvoorspellingsmodel

Het plotseling uitzetten van grote windparken heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge onbalanskosten met zich mee. Het is daarom van belang dat er op tijd kan worden ingegrepen bij het stilzetten van de windturbines.

Daarom wordt er een  trekvogelvoorspellingsmodel ingevoerd, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hiermee kan mede op basis van meteorologische data vogeltrek worden voorspeld. Het kan worden vergeleken met een buienradar, maar dan voor vogels. Het model zou minstens dertig uur van tevoren kunnen voorspellen of en wanneer er een zwerm vogels richting de Eemshaven vliegt. Hierdoor worden onbalans en risico’s voor het energienetwerk vermeden.

Proef Eemshaven

In de Eemshaven worden de komende jaren nieuwe windturbineparken ontwikkeld, en worden oude windturbines vervangen door nieuwe. Die operatie moet medio 2020 zijn voltooid.  Doordat er veel windturbines in de Eemshaven worden geplaatst en doordat er veel vogels over de Eemshaven vliegen, is dit bij uitstek een interessant gebied om het trekvogelvoorspellingsmodel te testen.

In het najaar van 2018 wordt in de Eemshaven met deze aanpak een proef gedraaid. Het voorspellingsmodel zal in de komende jaren steeds nauwkeuriger worden en de verwachting is dat de eerste operationele versie medio 2020 wordt toegepast.

Verdere ontwikkeling

Met een groot aantal andere overheden en belanghebbenden, waaronder windturbineontwikkelaars en natuurorganisaties, wordt het trekvoorspellingsmodel van de UvA verder ontwikkeld. De proef in de Eemshaven heeft als bijkomend voordeel dat op korte termijn aanvullende kennis wordt opgedaan over trekroutes langs de Eemshaven. En dit levert meer inzicht op, juist ook voor windturbines op zee in Nederland en in Europa.