Sabic Archieven - Utilities

BASF, SABIC en Linde ondertekenden een gezamenlijke overeenkomst voor de ontwikkeling en demonstratie van elektrisch verwarmde stoomkrakerovens. De partijen overwegen de bouw van een multi-megawatt demonstratie-installatie bij BASF in Ludwigshafen die naar verwachting al in 2023 kan worden opgestart.

Stoomkrakers spelen een centrale rol bij de productie van basischemicaliën en vereisen een aanzienlijke hoeveelheid energie om koolwaterstoffen af te breken tot olefinen en aromaten. Gewoonlijk vindt de reactie plaats bij temperaturen van ongeveer 850 graden Celsius. Momenteel bereikt men deze temperaturen nog door verbranding van fossiele brandstoffen. Met het zojuist ondertekende project vervangen de bedrijven het gas voor elektriciteit. Als de bedrijven elektriciteit uit hernieuwbare bronnen inzetten, kan de technologie de CO2-uitstoot met maar liefst negentig procent verminderen.

Gezamenlijke ontwikkeling

BASF en SABIC combineren hun kennis en intellectuele eigendom op het gebied van chemische processen met hun kennis en ervaring op het gebied van stoomkrakers. Linde heeft ervaring met het ontwikkelen en bouwen van stoomkraakoventechnologieën. De partners werkten al gezamenlijk concepten uit om hernieuwbare elektriciteit te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het verhittingsproces.

Demonstratie van meerdere megawatts

De partners hebben financiële subsidies aangevraagd bij het EU-innovatiefonds en het financieringsprogramma Decarbonization in Industry, een nieuw programma van het Duitse federale ministerie voor milieu. De partijen evalueren de bouw van een multi-megawatt demonstratie-installatie in de vestiging van BASF in Ludwigshafen. Die kan naar verwachting al in 2023 worden opgestart, afhankelijk van een positief financieringsbesluit.

Naftakraker Olefins 4 van Sabic op Chemelot is tijdens een recente onderhoudstop aangesloten aan het warmtenet van Het Groene Net. Hiermee is de eerste fysieke stap gezet om woningen en kantoren in de regio Sittard aardgasvrij te maken met  industriële restwarmte.

Het Groene Net legt zich sinds 2015 toe op de ontwikkeling en aanleg van de warmte-infrastructuur in Sittard. Zo wordt er momenteel al gebruik gemaakt van de hernieuwbare warmte van de biomassacentrale BES. Inmiddels zijn 650 woningen en 25 bedrijven en instellingen aangesloten. Die nemen per jaar ongeveer 65 terajoule (TJ) aan warmte af.

Eén van de grootste

Naar verwachting worden tussen 2020 tot 2033  nog eens 20.000 tot 25.000 huishoudens en tachtig kantoren in in Zuid-Limburg  aangesloten op HGN. Hierbij is de Sabic naftakraker Olefins 4 de eerst beoogde warmtebron voor de warmtelevering.  Volgens Bert Bosman, duurzaamheidsexpert bij Sabic, is de aansluiting op HGN het begin van één van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland op basis van restwarmte uit de industrie. Hij verwacht een enorme besparing van aardgas en een vermindering van de CO2-uitstoot met 47.000 ton.

 

Chemiebedrijf Sabic en Het Groene Net (HGN) gaan een warmtenet voor Zuid-Limburg ontwerpen. Daarbij moet kraker Olefins 4 van Sabic het grootste deel van de warmte leveren. Het is de bedoeling dat 30.000 huishoudens en 80 kantoren vanaf 2020 worden aangesloten op HGN.

Het gaat daarbij om woningen en kantoren in Geleen, Beek en Maastricht Aachen AirportAls het engineeringstraject succesvol is, kan Sabic in 2019 de voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet treffen. Dat gebeurt dan tijdens de onderhoudsstop van naftakraker Olefins 4, die elke zes jaar plaatsheeft. De Provincie Limburg ziet het project als een belangrijke stap in het aardgasvrij maken van woningen en kantoren.

26 miljoen kuub

Directeur Rogier Dieteren van Het Groene Net benadrukt de impact van het project: ‘Als het engineeringstraject succesvol is, ontstaat door deze verbinding met Sabic op Chemelot op termijn één van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland.’ Volgens hem kan HGN uiteindelijk 26 miljoen kuub aardgas per jaar besparen en de uitstoot van CO₂ met 47.000 ton reduceren.

Parijsdoelstellingen

Volgens Robert Claasen, directeur van Chemelot past deze stap uitstekend bij de ambitie van het chemiecluster om in 2025 de meest duurzame en meest concurrerende chemie- en materialensite van Europa zijn. ‘De transitie naar duurzame energie staat bij Chemelot hoog op de agenda. Deze overeenkomst is een belangrijke stap. Daarnaast zijn we binnen Chemelot andere mogelijkheden in beeld aan het brengen om de Parijsdoelstellingen te kunnen realiseren.’