Siemens Archieven - Utilities

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) opende zijn elektrisch thermisch energieopslagsysteem (ETES). De innovatieve opslagtechnologie kan grote hoeveelheden energie kosteneffectief opslaan en ontkoppelt daarmee de elektriciteitsopwekking en het gebruik.

De warmteopslagfaciliteit, die SiemensGamesa in Hamburg-Altenwerder ceremonieel opende, bevat ongeveer duizend ton vulkanisch gesteente als opslagmedium voor energie. Elektrische energie voedt de batterij die de energie via een weerstandsverwarmer en een ventilator omzet in hete lucht. Die lucht verwarmt het gesteente tot een temperatuur van 750 graden Celsius. Wanneer de elektriciteitsvraag stijgt, gebruikt ETES een stoomturbine voor de (her)elektrificatie van de opgeslagen energie. De ETES-proefinstallatie kan een week lang tot 130 megawattuur aan thermische energie opslaan. Bovendien blijft de opslagcapaciteit van het systeem constant gedurende de laadcycli.

Testen

Siemens Gamesa test eerst de toegevoegde waarde van de batterij in het energiesysteem. Ook zullen de nodige testen worden uitgevoerd op de fysieke warmteopslag. Mocht dit succesvol blijken, dan wil het bedrijf haar opslagtechnologie in commerciële projecten gebruiken. Daarvoor moet het de opslagcapaciteit wel opschalen. Het doel is om in de nabije toekomst energie op te slaan in de range van enkele gigawatts.

Centrales ombouwen

Door gebruik te maken van standaardcomponenten is het mogelijk om buiten gebruik gestelde conventionele centrales om te zetten in groene opslagfaciliteiten. Hamburg Energie is verantwoordelijk voor het vermarkten van de opgeslagen energie op de elektriciteitsmarkt. De energieleverancier ontwikkelt zeer flexibele platforms voor digitale besturingssystemen voor virtuele energiecentrales.

Siemens kondigde aan volgend jaar zijn energiedivisie af te splitsen. Het bedrijf verkoopt het meerderheidsaandeel van zowel de energieopwekkingsactiviteiten als de transmissie van elektriciteit. De stap is onderdeel van de 2020+ visie die de directie van het bedrijf onlangs presenteerde.

De waarde van de energietak van Siemens wordt geschat op meer dan dertig miljard dollar. Ook het belang van 59 procent in Siemens Gamesa, de windenergietak, zit bij het nieuwe bedrijf. Siemens wil zich meer richten op groeimarkten  en efficiencyverbetering.

De directie verwacht de afsplitsing medio september 2020 rond te hebben. Men verwacht nog wel iets minder dan de helft van de aandelen van het nieuwe bedrijf in handen te houden. In de loop van de tijd is het de bedoeling het aandeel af te bouwen tot een niveau waarop Siemens AG nog invloed kan uitoefenen als blokkerende minderheid.

Siemens CEO Joe Kaeser noemde het nieuwe bedrijf een strategische specialist in alle facetten van de energiemarkt. De combinatie van windenergie voor duurzame energieproductie en gascentrales voor de nodige backupcapaciteit zal voorlopig nog wel nodig zijn. De combinatie met infrastructuur maakt het voor klanten interessant omdat ze bij een leverancier terecht kunnen voor alle facetten van het energiesysteem.

Het bedrijf focust zich na 2020 met name op digital industries, wat zich bezighoudt met industriële automatisering en digitalisatie, en smart infrastructure.

 

In de Eerste en Derde Haven van Scheveningen kunnen zeeschepen voortaan gebruik maken van walstroom. Op 8 maart is de nieuwe walstroominstallatie door de gemeente, bedrijven en omwonenden symbolisch aangesloten.

Deze schepen, met een lengte tot 126 meter, kunnen voortaan gebruik maken van acht nieuwe aansluitpunten in de Eerste Haven en twee aansluitpunten in de Derde Haven. Dankzij de walstroomvoorziening hoeven zeeschepen die in de haven liggen geen dieselaggregaat meer te laten draaien om elektriciteit op te wekken. Dat is goed voor de luchtkwaliteit én reduceert de geluids- en trillingsoverlast voor omwonenden. Daarmee levert de walstroomvoorziening een bijdrage aan de leefbaarheid in de haven. Ze levert groene stroom, afkomstig uit Nederlandse bronnen.

De gemeente Den Haag financierde het ontwerp en de realisatie, inclusief vijf jaar onderhoud en exploitatie, via het Actieplan Luchtkwaliteit van het Rijk. De rederijen die de walstroom afnemen, waren nauw bij het traject betrokken om de voorziening veilig te maken voor gebruikers en passanten op de kade.

Energieverdeler

De Klaver Giant Groep is door de Gemeente Den Haag geselecteerd om als hoofdaannemer de totale walstroominstallatie te realiseren en te onderhouden. Siemens was binnen het Design & Build traject partner van de Klaver Giant Groep voor het leveren van de laagspanningscomponenten en de behuizing voor de energieverdeler, inclusief de omkeerschakelaars die de walstroom kunnen omzetten van 50 Hz naar 60 Hz. Van der Sijs Techniek & Automatisering was partner voor het ontwerp en de assemblage van de energieverdeler met de Siemens-componenten. “Deze walstroomvoorziening geeft concreet invulling aan de klimaatdoelstellingen van Parijs”, zegt Hans van Spronsen van Siemens Energy Management.

 

Op maat gebouwd schip voor windturbinetransport

maandag 12 december 2016Siemens0 reacties

Siemens  heeft haar eerste gespecialiseerde transportschip in gebruik genomen, de Rotra Vente. Dit schip maakt kosteneffectief transport mogelijk van de grote gondels die bij de direct aangedreven offshore-windturbines worden toegepast. Het schip is 141 meter lang en kan per trip meerdere acht-megawatt gondels vervoeren. Het schip verbindt de toekomstige productievestiging van Siemens in Cuxhaven (Duitsland) met de havens in de Noordzee en de Baltische Zee. De levering van een zusterschip staat gepland in het voorjaar van 2017.

Het schip is ontworpen op basis van een bestaande romp van een containerschip en is voor zijn nieuwe taak omgebouwd bij Holland Shipyard in Hardinxveld-Giessendam. Onderdeel van het nieuwe ontwerp is de grote boegdeur die Ro-Ro-toegang biedt tot het aangepaste vrachtdek. Het dek is afgesloten met een telescopisch dak, dat de gondels tijdens transport tegen het zeewater beschermt. Aangezien het dak kan worden geopend, kan de vracht van de Rotra Vente ook met kranen worden geladen in havens zonder Ro-Ro-platform. Dankzij de flexibele indeling van het dek kan het schip ook tot negen torendelen of drie tot vier rotorbladensets per trip vervoeren.

“Met ons Ro-Ro-transportschip Rotra Vente luiden we een nieuw tijdperk van kosteneffectieve offshore-windlogistiek in”, aldus Michael Hannibal, CEO Offshore bij Siemens Wind Power. “Zodra onze nieuwe fabrieken in Hull (Engeland) en Cuxhaven (Duitsland) volledig operationeel zijn, beide Ro-Ro-schepen in de vaart zijn genomen en de verbinding zijn geworden tussen onze productie- en installatievestigingen, verwachten we onze logistieke uitgaven met 15 tot 20 procent te kunnen terugdringen. Dat is weer een belangrijke factor in het terugdringen van de kosten voor de opwekking van offshore windenergie”.

“We zijn trots dat we de Rotra Vente voor Siemens kunnen exploiteren, omdat dit schip een nieuwe mijlpaal vormt in de nauwe samenwerking die wij al sinds jaren met elkaar onderhouden,” aldus Richard Thomsen, Managing Director van deugro, de transportdivisie van de deugro-groep en logistiek partner van Siemens. “We hebben de overeenkomst voor dit innovatieve logistieke concept pas één jaar geleden ondertekend en beschikken nu al over een zeer efficiënt schip, terwijl een tweede schip bij de werf in aanbouw is.”

Het zusterschip van de Rotra Vente – een transportschip voor torens en rotorbladen – wordt momenteel gebouwd. Dit vaartuig biedt ruimte aan maximaal twaalf rotorbladen voor windturbines en transporteert deze van de productievestigingen van Siemens in Hull (Engeland) of Aalborg (Denemarken) naar de respectievelijke installatiehavens.