Solliance Archieven - Utilities

Een regionaal consortium van meer dan twintig kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven heeft het startschot gegeven voor het Europese samenwerkingsproject Rolling Solar. Met een budget van 5,7 miljoen euro gaat het consortium de integratie van dunne filmzonnecellen in de infrastructuur mogelijk maken. Het doel? Dunne filmzonnecellen op grote schaal integreren in autowegen en fietspaden, maar ook in vangrails en geluidschermen.

Het Rolling Solar-project, dat drie jaar duurt, wordt uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn. Er is financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams-Limburg en Luik en het Nederlands ministerie van Economische Zaken.

Zonder extra landgebruik

Rolling Solar wordt uitgevoerd door Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland dat zich richt op de ontwikkeling van dunne filmzonnecellen. De deelnemende kennisinstellingen binnen Rolling Solar zijn naast projectcoördinator TNO, tevens imec, Universiteit Hasselt, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool en Centre de Recherche des Instituts Groupés (CRIG) de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo).

Doel van de kennisinstellingen is om fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven de flexibele zonnecellen technisch en kosteneffectief te laten integreren in de publieke infrastructuur. Het beoogde resultaat is om op grote schaal duurzame elektriciteitsproductie dicht bij de gebruiker en zónder extra landgebruik te faciliteren.

Praktijkproeven

Want de ruimte die de infrastructuur voor de opwekking van zonne-energie biedt, is gigantisch. België, Duitsland en Nederland zijn verbonden via een wegennetwerk met een lengte van zo’n 1één miljoen kilometer. Deze wegen bieden tezamen met het straatmeubilair – zoals vangrails en geluidschermen – een enorme potentie voor zonnestroomproductie. De opmars van de elektrische auto en intelligentie verkeerssystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot het lokaal gebruiken van de decentraal opgewekte zonne-energie.

‘De tot op de dag van vandaag gedemonstreerde voorbeelden van zonne-energie in de infrastructuur – zoals de integratie van kristallijn siliciumzonnecellen in fietspaden –  zijn nog relatief kostbaar’, stelt Peter Toonssen, programmamanager bij Solliance. ‘Niet alleen vanwege de lage productievolumes, maar vooral ook vanwege de materialen die gebruikt moeten worden om dit type zonnecellen te beschermen. Binnen Rolling Solar gaan we die kosten verlagen door gebruik te maken van dunne filmzonnecellen die niet alleen flexibel, maar ook minder kwetsbaar zijn. Als onderdeel van het project zullen er diverse praktijkproeven worden uitgevoerd om over drie jaar levensvatbare business-concepten voor dunne filmzonnecellen in de infrastructuur te presenteren.’

35.000 kilometer

Toonssen wijst erop dat dunne filmzonnecellen kunnen worden geproduceerd op flexibele materialen met een lengte tot wel enkele honderden meters. In de Euregio Maas-Rijn zijn bovendien industriële bedrijven en clusters aanwezig die de zonnecellen geschikt kunnen maken voor roll-to-rollproductie waardoor de zonnecellen daadwerkelijk vanaf rollen geïnstalleerd kunnen worden.

De potentie om de producten te vermarkten is zoals gezegd groot. Toonssen: ‘Als men bijvoorbeeld zonnecellen integreert in het totale Nederlandse fietsnetwerk – circa 35.000 kilometer groot – zou dat een jaarlijkse zonnestroomproductie van vijftien terawattuur mogelijk maken. Dit komt neer op een CO2-reductie van 500 miljoen ton per jaar.’

 

De Vlaams-Nederlandse-Duitse onderzoekssamenwerking Solliance kondigt een rol-tot-rol machine aan die dunne film perovskiet zonnecellen kan drukken met een efficiency van 12,6 procent. Met deze industriële opschaling kan zonne-energie weer een stuk goedkoper worden.

Perovskiet zonnecellen zijn een belofte voor toekomstige zonnecellen. De materialen zijn licht, semi transparant en kunnen op flexibele en dunnen onderlagen worden geprint. Enige nadeel ten opzichte van mono en multi kristallijn silicium is de opbrengst van de cellen en over de levensduur van het materiaal is ook nog niet alles bekend. Daar tegenover staat weer de lage productiekosten en eenvoudigere integratie van de cellen in daken, gevels of zelfs ramen.

Nu worden op laboratoriumschaal regelmatig doorbraken gehaald wat betreft efficiency en nieuwe toepassingen van perovskiet, maar Solliance richtte zich juist op de industriële verwerking van het materiaal. Samen met VDL Enabling Technologies Group, Smit Thermal Solutions en Bosch-Rexroth ontwikkelde men een zogenaamd roll-to-roll proces waarbij perovskietkristallen op dertig centimeter brede rollen kunststof folie worden geprint, gedroogd en geconserveerd met een snelheid van vijf meter per minuut. Dit proces gebeurt bovendien op temperaturen beneden de 120 graden Celsius en atmosferische druk.

Met de snelle ontwikkelingen in de laboratoria van de technische universiteiten verwachten de onderzoekers van Solliance dat de rendementen van de commercieel geproduceerde dunne filmcellen in de toekomst kunnen oplopen tot vijftien procent. In het lab zijn inmiddels zelfs percentages van 22,1 procent gehaald, maar het opschalen van dit soort nieuwe productiemethodes is nog een uitdaging.

Solliance is een samenwerking tussen Nederlandse, Vlaamse en Duitse onderzoeksinstituten die zich concentreert op de productie van perovskiet gebaseerde pv-modules. Naast de onderzoeksinstituten zijn ook industriële partners bij het project betrokken zoals Solartek, Dyesol en Panasonic.