Statoil Archieven - Utilities

Statoil heeft een bod uitgebracht op de offshore wind tender Hollandse Kust Zuid gebied I & II, een project van maximaal 760 megawatt in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit is de eerste subsidieloze aanbesteding voor offshore windprojecten in de wereld.

Na Vattenfall en Innogy, meldde ook het Noorse energiebedrijf Statoil zich bij RVO voor de subsidieloze aanbesteding van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid, gebied I & II. De tender is nu gesloten en RVO zal zich de komende maanden buigen over de inzendingen. Uiteindelijk zal het park in 2022 zo’n één miljoen huishoudens van energie moeten voorzien.

Irene Rummelhoff, Executive Vice President voor New Energy Solutions bij Statoil: ‘Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld en we willen graag een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling met hernieuwbare en koolstofarme energieoplossingen. Statoil is al jarenlang een van de belangrijkste energieleveranciers van Nederland en we willen dit blijven doen.’

Statoil wil een sleutelrol spelen in de overgang naar een koolstofarme wereld en het bedrijf zal de komende jaren dan ook tien miljard euro investeren in hernieuwbare en koolstofarme projecten.

De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren, mede door de Nederlandse aanpak, spectaculair gedaald. In overleg met marktpartijen is daarom besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen.

Shell sluit zich aan bij een nieuw project van Statoil om CO2 ondergronds op te slaan. Ook Total is in het project gestapt. Het gaat om CO2 die zal worden afgevangen bij fabrieken in het oosten van Noorwegen. Het CO2 wordt per schip naar een ontvangstterminal met opslagtanks aan de westkust van Noorwegen gebracht. Via een pijpleiding gaat het vervolgens naar injectieputten ten oosten van het Troll-veld. Voor de locatie van de ontvangstterminal zijn nu nog drie opties, waarvan er later dit jaar één definitief wordt gekozen.

Doel van het project is om de ontwikkeling van CCS (carbon capture & storage) in Noorwegen te stimuleren zodat de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen worden behaald. ‘Het aantal CCS-projecten moet sterk groeien, en samenwerking en het delen van kennis zijn essentieel om deze ontwikkeling te versnellen’, aldus Irene Rummelhoff, executive vice president New Energy Solutions bij Statoil.

1,5 miljoen ton CO2

Deze eerste fase mikt op de opslag van 1,5 miljoen ton CO2 per jaar, maar het project wordt zo ingestoken dat extra CO2 kan worden opgeslagen zodat nieuwe projecten voor afvang van CO2 worden gestimuleerd. Niet alleen in Noorwegen, maar ook in Europa en over de hele wereld.

De Noorse overheid steunt het project. Gassnova gunde Statoil in juni het contract voor de eerste fase van het project. Norske Shell en Total E&P Norge zijn nu ook ingestapt als gelijke partners, terwijl Statoil het project zal leiden. Alle drie de partners dragen bij met menskracht, ervaring en geld. De samenwerking moet de basis vormen voor een volgend partnership die nodig is voor de bouw- en operationele fase.