Van Oord Archieven - Utilities

Een proefproject op het windmolenpark Luchterduinen van Eneco zal onderzoeken hoe natuurbehoud en duurzame energieopwekking elkaar kunnen versterken. De onderzoekers plaatsen kunstmatige rifconstructies rondom het windpark en hopen zo de groei van met name oesters te bevorderen.

Het demonstratieproject met de naam: ‘De rijke Noordzee’, levert kennis op voor eventuele toepassing bij alle offshore windparken en mogelijk een blauwdruk bieden voor onderwater natuurherstel. In het Nederlandse deel van de Noordzee zijn de komende jaren tal van grote nieuwe windparken gepland. Met het nieuwe project willen Van Oord, Eneco, Natuur & Milieu en de North Sea Foundation aantonen dat natuurbehoud en duurzame energieopwekking voor beide partijen voordelig kunnen zijn.

Naast dit project bereidt Van Oord ook een oesterproject voor op de innovatiesite Borssele V. Dit vergroot het inzicht in het versnellen van het herstel van oesters in de Noordzee, wat erg belangrijk is om de biodiversiteit daar te verbeteren.

Ideale locatie

Het gebruik van trawlnetten is verboden in windparken en het leven in zee kan zich aan de fundatie van de windturbines hechten. Dit maakt windparken de ideale locatie voor proactieve versterking van natuurlijke onderwaterfuncties. Verschillende soorten kunstmatige rifsystemen en oesters zullen in het windpark worden geplaatst. De oesters produceren larven die bijdragen aan de vorming van een grootschalig rif dat vervolgens allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden.

Rijke Noordzee

Menselijke interventie en ziekten hebben geleid tot het vrijwel volledig verdwijnen van natuurlijke riffen, vaak schelpdierbedden, uit de Noordzee. Riffen spelen een belangrijke rol onder water, filteren water en fungeren als een aanhechtingspunt en bron van voedsel. Tijdens het pilootproject zullen de organisaties de optimale onderwateromstandigheden onderzoeken om de natuur weer te laten bloeien. De opgedane knowhow zal gaan naar het opstellen van een blauwdruk die kan worden toegepast op toekomstige windparken.

Vanaf dit najaar

De rifconstructies zullen dit komende najaar worden geplaatst in het windpark van Eneco in Luchterduinen met een Van Oord-installatieschip. De kunstmatige riffen zullen bestaan ​​uit “rifballen” en kooien met volwassen oesters. Deze zullen larven produceren die vervolgens zullen bijdragen aan de creatie van een grootschalig rif met allerlei andere soorten – een ware kwekerij voor biodiversiteit. Hoe de natuur zich binnen de pilot ontwikkelt, wordt bijgehouden in een wetenschappelijk onderzoeks- en monitoringprogramma in samenwerking met consultants van Waardenburg en Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Het consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy is door Windpark Fryslân geselecteerd als de preferred contractor voor de bouw van het Fryslân nearshore windpark. Het windpark bevat 89 windturbines met elk een vermogen van 4,3 megawatt in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijkdam in Nederland.

In het consortium is Van Oord verantwoordelijk voor de Balance of Plant-werkzaamheden, inclusief het ontwerp, de fabricage en de installatie van de funderingen en kabels voor het windproject. Van Oord zal ook de apparatuur leveren voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de SWT-DD-130 windturbines, elk met een individuele capaciteit van 4,3 megawatt en een rotordiameter van 130 meter, en het onshore onderstation. De naafhoogte van de turbines bedraagt ​​109 meter, met een bladhoogte van 174 meter.

Met een totaal nominaal vermogen van ruim 380 megawatt, geeft het project een boost aan de duurzame energievoorziening van de Provincie Friesland. Na succesvolle afronding zal Siemens Gamesa het windpark minimaal 16 jaar onderhouden.

Een uniek kenmerk van de samenwerking tussen de twee bedrijven is het geïntegreerde ontwerp- en uitvoeringsteam. Het consortium zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Natuureiland

De nominatie als voorkeurshoofdcontractant omvat ook de bouw van een natuurbehoudeiland naast de Afsluitdijkdam. Door gebruik te maken van bodemmateriaal uit het IJsselmeer wordt twee hectare nieuw land en 25 hectare beschut ondiep water aangelegd. Het eiland zal worden gebruikt tijdens de bouwfase en zal worden getransformeerd naar een beschermd natuurgebied. Aan de oevers van het eiland ontstaan ​​nieuwe natuurgebieden, zowel boven als onder water. Het gebied is ontworpen om vissen en vogels aan te trekken voor foerageren en rusten.

De definitieve contracten voor de bouw zullen naar verwachting later dit jaar worden ondertekend. Het hele project omvat een investeringsbedrag van meer dan 500 miljoen euro. De bouwwerkzaamheden starten in 2019. Het windpark Fryslân nearshore zou tegen midden 2021 volledig operationeel zijn.