Vermilion Archieven - Utilities

Vermilion Energy Netherlands heeft bij Staatstoezicht op de mijnen (SodM) een aanvraag ingediend voor het gebruik van explosieven voor verkenningsonderzoek in Akkrum en Zuid-Friesland. Doel van het onderzoek is om informatie te verkrijgen over eventueel aanwezige aardgashoudende lagen en om bodemlagen die geschikt zijn voor geothermie te onderscheiden.

De Inspecteur-generaal der Mijnen heeft naar aanleiding van deze aanvraag recentelijk een vergunning verleend en daar voorschriften aan verbonden. De vergunning betreft alleen het gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek. SodM ziet toe op adequate naleving van deze vergunning. Voordat Vermilion het verkenningsonderzoek daadwerkelijk uit kan voeren zijn nog andere vergunningen benodigd, van onder andere gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.

Vermilion Energy heeft al langer aspiraties op het gebied van geothermie en is onlngs nog als aspirant-lid toegetreden tot DAGO, de Vereniging van Nederlandse Geothermie Operators. Deze toetreding is volgens Vermilion een concrete stap in een verdere samenwerking tussen de geothermiesector en de olie- en gassector met als doel meer van elkaar te leren, de ontwikkeling van geothermie in Nederland te versnellen en zo bij te dragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Leren van elkaar

Geothermie operaties zijn voor een deel vergelijkbaar met olie- en gasactiviteiten. De olie- en gasindustrie heeft in de loop der jaren hoge veiligheidstandaarden ontwikkeld voor operationele mijnbouwactiviteiten. Vermilion deelt haar kennis en ervaring binnen DAGO om zo de industriestandaarden voor geothermie naar een nog hoger plan te helpen brengen. Ook heeft Vermilion veel kennis en data van de Nederlandse ondergrond die van groot belang is voor de ontwikkeling van geothermie. Deze kennis wil ze samen met DAGO en de geothermie operators verder ontsluiten.

Vermilion heeft zo’n 75 gasproductielocaties met ongeveer 110 putten. De intentie is om te onderzoeken of deze bestaande locaties in de toekomst gebruikt kunnen worden voor mede- of hergebruik voor geothermie om daarmee de transitie naar een duurzame energievoorziening te ondersteunen. Het Gas to Geothermal project in Middenmeer is hier een voorbeeld van. In dit project, een initiatief van ECW Netwerk en Vermilion, wordt onderzocht of een gasput kan worden hergebruikt als geothermiebron. Verder onderzoekt Vermilion de mogelijkheden om nieuwe aardgas activiteiten te combineren met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals groengas en geothermie.