VITO Archieven - Utilities

Vlaanderen behoort tot de regio’s in Europa met de grootste waterschaarste. De toestand vormt ook een bedreiging voor de Vlaamse economie. Daarom brengt het SmartWaterUse project de waterrisico’s in kaart en zoekt het naar oplossingen voor de sectoren (zee)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project pakt uit met een WaterBarometer voor bedrijven. Die koppelt gedetailleerde informatie over de bedrijfswaterstromen aan de mogelijkheden van lokale, alternatieve waterbronnen.

De bedrijfswereld beseft stilaan de ernst, maar zoekt nog naar oplossingen voor de precaire waterbeschikbaarheid in Vlaanderen. Uit een VOKA-bevraging blijkt dat zeventig procent van de ondernemingen wel watertekorten vrezen, maar dat negentig procent nog geen noodplan heeft. Bovendien kan tachtig procent niet overschakelen op een alternatieve waterbron en kan 81 procent op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen om het waterverbruik tijdelijk en significant te verminderen. Het SmartWaterUse project komt dus niets te vroeg.

WaterBarometer

Centraal in het project staat de WaterBarometer. Deze tool, een ontwikkeling met VITO in de lead, verschaft bedrijven dieper inzicht in hun watermanagement en stelt gerichte optimaliseringsacties voor. Een uitgebreide waterbalans met alle waterstromen en gerelateerde kosten worden visueel gepresenteerd en hun risico’s worden bepaald. Tegelijk krijgen de bedrijven een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen wordt ook telkens een geschikte behandeling gepresenteerd.

Daarnaast plant het SmartWaterUse project ook een reeks demonstratieworkshops met informatie over de mogelijkheden van de monitoring en dataverwerking. Tegelijk wordt de geldende wetgeving van de alternatieve waterbronnen overzichtelijk gepresenteerd voor bedrijven.

Belgisch onderzoeksinstituut VITO is van plan komende winter een geothermiecentrale in gebruik te nemen in Mol-Donk. De onderzoekers melden dat de derde put, met een lengte van bijna vijfduizend meter diepte, succesvol is afgerond.

Vorige week heeft de firma Smet-Daldrup de derde boring op de Balmatt-site in Mol-Donk succesvol afgerond. De put heeft een lengte van maar liefst 4.905 meter en is tot op een verticale diepte van 4.235 meter geboord. Hierbij is een groot gedeelte geboord onder een hoek van 45 graden, waardoor het uiteinde van de boring zich onder Mol-Sluis bevindt.

De boring werd gestart op 10 oktober 2017 en heeft dus in totaal tien maanden geduurd. De vierde en laatste sectie werd afgewerkt in minder dan een maand tijd. Die sectie heeft de hele Kolenkalklaag doorboord en heeft helemaal onderaan bovendien 150 meter aan zandsteen aangeboord met een vermoedelijke ouderdom van 360 à 370 miljoen jaar, het einde van het Devoontijdperk. Deze zandsteenlaag werd in de oostelijke Kempen nog nooit aangeboord en is enkel gekend uit boringen in Loenhout en Booischot, waar ze zich veel minder diep bevindt, namelijk op respectievelijk  1.500 en 700 à 800 meter.

Geothermiecentrale

De boortoren verhuist nu naar een andere boor-site, terwijl de VITO-experts de resultaten van de puttesten verder analyseren. Ze vergelijken de resultaten van de derde put met die van de twee eerste putten en met gekende geologische parameters. De voornaamste activiteiten op de Balmatt-site richten zich verder op het in werking stellen van de geothermiecentrale voor de warmte­voorziening van SCK-CEN, Belgoprocess en VITO vanaf komende winter. Men verwacht de centrale in oktober in gebruik te kunnen nemen.