Volkskrant Archieven - Utilities

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurde een brief naar de Belgische energieminister Marie-Christine Marghem over de eventuele aansluiting van de Clauscentrale op het Belgische net. Dat schrijft De Volkskrant. De Nederlandse minister is bang voor een capaciteitstekort bij windstille nachten.

RWE heeft al langer plannen klaarliggen om de Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht aan te sluiten op het Belgische net. De Nederlandse elektriciteitsmarkt kampt  met een capaciteitsoverschot terwijl de Belgen tekorten verachten, zeker als de Belgische kerncentrales worden uitgefaseerd.

Capaciteitstarief

Nederlandse elektriciteitscentrales hebben het momenteel moeilijk omdat duurzaam opgewekte stroom voorrang krijgt op de grijze stroom van de cenrales. Ze kunnen alleen op vollast draaien bij stroomtekorten als er geen wind- en zonne-energie beschikbaar is. Veel centrales zijn daarom in het verleden in de mottenballen gelegd. Inmiddels worden veel van deze centrales weer opgestart.

België wil een capaciteitstarief invoeren waarbij energiebedrijven een bedrag krijgen voor het beschikbaar houden van flexibel vermogen. Iets wat in het Verenigd Koninkrijk en Italië al gebeurt. Nederland en Duitsland zijn vooralsnog tegen een dergelijke regeling. Net als de EU zijn de landen van mening dat een capaciteitsmechanisme de marktwerking verstoort.

RWE stelde in 2015 al voor om de aansluiting met het Nederlandse hoogspanningsnet door te knippen en te vervangen voor een Belgische aansluiting. De EU-regels hielden dat destijds tegen.

Clauscentrale

De Clauscentrale in Maasbracht is een van de grootste gasgestookte centrales van Nederland. Op 26 juni 2012 werd eenheid C officieel geopend. Om economische redenen werd de centrale op 1 juli 2014 stilgelegd. Vanwege de toenemende vraag naar beheersbare capaciteit en de positieve trends op de groothandelsmarkt heeft RWE op 10 oktober 2018 besloten om Claus C weer in gebruik te nemen. Dit betekent dat de centrale vanaf eind 2020 weer beschikbaar zal zijn voor het elektriciteitsnet.

RWE is van plan om naast eenheid C een soortgelijke centrale te bouwen. Het bedrijf heeft in 2016 de relevante vergunningen gekregen. Echter, als gevolg van de moeilijke economische vooruitzichten voor aardgasgestookte energiecentrales, zijn er momenteel geen concrete plannen om de eenheid te bouwen.

De Volkskrant publiceerde vanmorgen een open brief van de ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie- en staalsector. De ondernemingsraden maken zich zorgen over het beeld dat ontstaat over de industrie als grote vervuiler. De consument wijst steeds vaker naar de industrie als het gaat om klimaatmaatregelen. De zeventien bedrijven vrezen dat met de eenzijdige invoering van een CO2-taks de industrie uit Nederland vertrekt, wat niet beter is voor het milieu.

Uit de brief:

Het is terecht dat er veel aandacht is voor klimaat, energie en CO2-reductie. Maar het is niet terecht dat onze bedrijven worden weggezet als ‘de grote vervuilers’. Niet alleen omdat wij producten maken die onze klanten nodig hebben, maar ook omdat juist onze bedrijven binnen Europa nu al voorop lopen in energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot per eenheid product.

Ook ons gaan CO2-reductie en verduurzaming aan het hart. Sterker nog, omdat onze fabrieken veel CO2 uitstoten, voelen wij een grote verantwoordelijkheid. Juist daarom zijn wij, ver van politiek Den Haag waar er vooral over klimaat gepraat wordt, dagelijks bezig met nieuwe oplossingen. En niet sinds gisteren of vandaag, maar al decennialang. De industrie in Nederland heeft sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 32 procent verminderd, terwijl in de transport en elektriciteit de emissies alleen maar zijn gestegen. Hoezo zijn wij dan ineens de grote vervuilers?

Natuurlijk maken wij ons als ondernemingsraden zorgen over voorstellen voor CO2-belastingen op de industrie als geen enkel ander Europees land die overweegt, laat staan heeft. In het slechtste geval storten dat soort belastingen onze fabrieken direct in de rode cijfers, verdwijnen onze banen en importeren we straks staal, benzine of chemie uit landen die minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasgasemissiereductie. U mag één keer raden of dat beter zal zijn voor het klimaat. In het beste geval blijft het bij politieke retoriek, maar wordt de goede reputatie van Nederland als veilige en voorspelbare investeringsplek bij onze buitenlandse aandeelhouders wel aangetast. Die zijn dan minder geneigd voor Nederland te kiezen als het om innovatieve maar dure investeringen gaat. Andere landen zullen die investeringen dan wél aantrekken met veel slimmer industriebeleid.

Lees hier de volledige brief