Budget SDE+ najaarsronde 2017 volledig toegekend - Utilities
nieuws

Budget SDE+ najaarsronde 2017 volledig toegekend

Publicatie

14 mei 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

energietransitie

De zes miljard euro die in de SDE+ najaarsronde 2017 beschikbaar was voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 4.215 duurzame energieprojecten.

Wind op land is de grootste categorie met 46 procent van het toegekend budget, op de voet gevolgd door Zon-PV met 38 procent. Deze laatste categorie is al jaren de grootste qua aantal projecten. Zo ook tijdens de najaarsronde 2017 met 3.945 beschikte projecten van de 4.215.

Meer aanvragen

In totaal zijn er 5.783 subsidieaanvragen ingediend met een waarde van ruim 9,9 miljard euro. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 17 oktober 2017 met een bedrag van 117 euro per megawattuur waren ingediend. Tussen deze aanvragen vond een loting plaats voor de verdeling van het op dat moment nog resterende budget.

Productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Voor de zomer maakt Minister Wiebes het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 via een Kamerbrief bekend.

Bron: RVO

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West