Burger wil alleen milieumaatregelen voor bedrijven - Utilities
nieuws

Burger wil alleen milieumaatregelen voor bedrijven

Publicatie

2 jan 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CPB, energietransitie, overheidsdwang

De energietransitie staat nog niet op het netvlies van de gemiddelde Nederlander, zo blijkt uit het vierde kwartaalbericht over het continu onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook dwingende milieumaatregelen ziet de gemiddelde Nederlander niet zitten, tenzij ze gericht zijn tegen bedrijven.

In het vierde kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) is er speciale aandacht voor de energietransitie. In het COB peilt het SCP de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties

Dit kwartaal is in de enquête en in de gesprekken met vier focusgroepen ingegaan op de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat is geen urgent vraagstuk in de publieke opinie. Slechts twee procent van de bevolking noemt spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ als gevraagd wordt naar de grootste maatschappelijke problemen.

Afscheid fossiele brandstoffen

Ongeveer de helft van de bevolking is het eens met de stelling dat Nederland sneller dan nu het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen. Men denkt dat deze energietransitie onvermijdelijk is, omdat fossiele brandstoffen opraken en om afhankelijkheid van onbetrouwbare landen te vermijden. Burgers koppelen de noodzaak voor de energietransitie niet direct aan de opwarming van de aarde. Desgevraagd vindt 41 procent van de geënquêteerden wel dat overtuigend is aangetoond dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op het klimaat (19 procent is het daarmee oneens; 41 procent is neutraal of weet het niet).

Liever zon dan wind

Zonne-energie is veel populairder dan windenergie. Mensen associëren windenergie met geluidsoverlast en horizonvervuiling. En men betwijfelt of windenergie rendabel is. Vooral windmolens op land moeten het ontgelden.

Overheidsdwang

In het algemeen is er weinig steun voor dwingende milieumaatregelen vanuit de overheid. Slechts vijftien procent ziet graag dat de overheid veel harder optreedt door vormen van energiegebruik te verbieden of zwaar te belasten en door hoge eisen te stellen aan energiebesparing en verduurzaming. Uitzondering zijn milieumaatregelen voor bedrijven. Slechts 13% van de bevolking is van mening dat de overheid bedrijven zelf moet laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat betekent dat zij niet altijd het juiste doen.

Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West