Chemelot gaat voor klimaatneutrale chemiesite in 2050 - Utilities
nieuws

Chemelot gaat voor klimaatneutrale chemiesite in 2050

Publicatie

23 mei 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Chemelot

Chemelot ontvouwde haar plannen en ambities voor een klimaatneutrale site in 2050. Door aardgas en nafta gedeeltelijk te vergroenen, en over te stappen op duurzame elektriciteit, denkt het chemiepark zijn CO2-uistoot in 2030 met de helft te reduceren. In 2050 zou het park zelfs klimaatneutraal moeten zijn.

Chemelot heeft de afgelopen tijd met op het chemiepark gevestigde bedrijven, zoals SABIC, OCI en DSM, de Brightlands Chemelot Campus en overheden hard gewerkt aan een concreet plan voor een volledig klimaatneutrale chemiesite in 2050. Volgens een woordvoerder van Chemelot is het is een ambitieus plan waarbij de betrokkenheid en inzet van de overheid hard nodig is.

Op sommige terreinen moeten er nog technieken worden ontwikkeld en soms moet er wetgeving worden aangepast of infrastructuur worden aangelegd. Daarnaast is het noodzakelijk dat er robuuste financiële arrangementen worden ontwikkeld om zaken te kunnen realiseren.

In het voorstel zijn de hoofdlijnen van de plannen voor 2050 beschreven met de daarbij behorende randvoorwaarden. Daarnaast is er een concrete lijst van projecten opgenomen voor een mogelijke CO2-reductie van circa vijftig procent in 2030.

Deze vergroening vindt plaats op basis van de volgende vijf programmalijnen:

  1. Elektrificatie op basis van groene energie
  2. Grondstofvergroening
  3. Circulair
  4. Procesverbetering en -optimalisatie
  5. CCS en CCU

Vergroenen

In de huidige situatie krijgt Chemelot twee grote fossiele stromen per buisleiding binnen; aardgas en nafta. Deze worden gebruikt als grondstof en energiedrager. Door deze stromen te vergroenen en voor de energievoorziening over te schakelen op duurzame elektriciteit, kunnen alle fabrieken binnen Chemelot verduurzamen. De grote mate van verbondenheid tussen de fabrieken biedt een unieke kans, maar maakt ook dat de verschillende stappen uitermate gecoördineerd moeten verlopen. Om deze visie tot werkelijkheid te maken, is ontwikkeling van technologie nodig door middel van proefprojecten en – op langere termijn – demoprojecten.

CCU en CCS

Op weg naar 2050, kan het chemiecluster tot 2030 al een aantal stappen in de goede richting zetten, op het gebied van gedeeltelijke vergroening van de twee grondstoffen en gedeeltelijke elektrificering. Daarnaast zijn er nog stappen mogelijk in energie-efficiëntie, de reductie van N2O, de inzet van CO2 als grondstof (CCU) en CO2-afvang en -opslag (CCS) als tijdelijke oplossing.

Chemelot heeft deze plannen ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en zal in de komende tijd verder werken aan de praktische vertaling en uitwerking van de plannen.

Bron: Chemelot

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West