Chemie boekt grootste emissiereductie - Utilities
nieuws

Chemie boekt grootste emissiereductie

Publicatie

22 jun 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

chemie, CO2-reductie

Nederlandse bedrijven reduceerden in de periode 1996-2016 zeven procent in uitstoot van broeikasgassen. De chemie heeft de grootste slag gemaakt met een daling van 14 megaton, ofwel 42 procent. Dit blijkt uit een analyse van ING Economisch Bureau. In de transportsector is de uitstoot juist toegenomen. De luchtvaart spant daarbij de kroon.  

De uitstoot van broeikasgassen per euro toegevoegde waarde is in het Nederlandse bedrijfsleven van 1996 tot 2016 met 55 procent gedaald. Waar in 1996 elke euro toegevoegde waarde nog gepaard ging met 0,67 kg uitstoot, is dat in 2016 gedaald naar 0,3 kg. In 2030 zal dit naar verwachting naar 0,09 kg gedaald moeten zijn.

Daling

Niet alle sectoren groeien even snel, daarom is een vergelijking van de uitstoot per euro toegevoegde waarde relevant. Gemiddeld is de uitstoot in het Nederlandse bedrijfsleven over de periode 1996-2016 met 55 procent afgenomen van 0,67 kg tot 0,3 kg per euro toegevoegde waarde. Met een daling van 5,3 kg naar 1,9 kg (-64%) scoort de chemie ook hier in de top, terwijl de luchtvaart met een daling van 5,3 kg naar 4,2 kg per euro (-20%) het meest achterbleef.

Transitie

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met tenminste 49 procent reduceren ten opzichte van 1990. Dit betekent naar verwachting dat de uitstoot in 2030 nog 0,09 kg per euro toegevoegde waarde mag bedragen. Hoewel de uitstoot in verschillende sectoren behoorlijk is gedaald, zijn volgens ING nog flinke slagen nodig. Met verbetering van efficiëntie kan nog winst geboekt worden in veel sectoren, maar overal geldt dat een grote transitie niet uit kan blijven.

Fotocredit: Wim Raaijen
Bron: ING Economisch Bureau

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West