Opslag CO2 onder de Noordzee technisch haalbaar - Utilities
nieuws

Opslag CO2 onder de Noordzee technisch haalbaar

Publicatie

10 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CCS, CO2-opslag

Het opslaan van CO2 diep onder de Noordzee is technisch haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam en EBN. Het is bovendien kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen ter realisering van de klimaatdoelen van het kabinet, concludeert het onderzoek. Als het ook lukt de business case rond te krijgen, verwachten ze in 2019 een investeringsbeslissing worden gen.

Om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen heeft het kabinet in het regeerakkoord een reeks maatregelen vastgelegd die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. Naast maatregelen die zijn gericht op groei van duurzame bronnen, het sluiten van kolencentrales, de inzet van restwarmte en geothermie, isolatie en efficiency in de procesindustrie, zet het kabinet ook in op afvang, transporteren en opslag van CO2 in lege gasvelden. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) namen vorig jaar het initiatief voor een project dat dit, onder de naam Porthos, in het Rotterdamse havengebied kan realiseren. De drie bedrijven hebben onderzocht of op basis van de onderdelen techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie een volgende stap in het project gemaakt kan worden. Dat is dus positief uitgevallen.

Zandgesteente

Porthos onderzoekt niet alleen de mogelijkheid van opslag, maar ook van hergebruik van CO2 Daarbij wordt de mogelijkheid van verzamelleiding onderzocht in  het havengebied in Rotterdam. Die moet fungeren als een basisinfrastructuur waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten voor de levering van door hen afgevangen CO2.

Deze CO2 wordt dan deels gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten in kassen sneller te laten groeien. Het overgrote deel gaat echter per pijpleiding naar een leeg gasveld dat circa 25 kilometer uit de kust is gelegen onder de Noordzee. Daar wordt de CO2 dan in de diepe ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar zich voorheen aardgas bevond. De verwachting is dat voor dit project in Rotterdam jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen.

Business case

De komende maanden richten Havenbedrijf, Gasunie en EBN zich op de verdere financiële en technische onderbouwing van het project. De partners doen dat elk vanuit de eigen expertise:  Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West