CO2-uitstoot kan in 2026 dalen - Utilities
nieuws

CO2-uitstoot kan in 2026 dalen

Publicatie

19 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Bloomberg, CO2-reductie, IEA

De New Energy Finance Outlook van Bloomberg suggereert dat de CO2-uitstoot voor energieopwekking in 2026 wel eens zou kunnen dalen. Die daling is te danken aan snel dalende prijzen voor zonne- en windenergie. Deze trendbreuk gaat in tegen de voorspellingen van de International Energy Agency, die de CO2-emissies nog tientallen jaren zien stijgen.

De trendbreuk komt met name door de grote adaptatie van zon-pv in landen als India en China. Maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten is het in 2021 goedkoper te investeren in zon-pv dan in een nieuwe kolencentrale, zo verwachten de experts van Bloomberg. De grootste kostendaling verwacht men bij wind op zee, waar de aanlegkosten met 71 procent zouden dalen. De prijzen per kilowatt zijn al dertig procent gedaald en Bloomberg verwacht in 2040 nog eens 47 procent lagere prijzen. De kosten voor zon-pv waren in 2017 al een kwart van de kosten in 2009 en Bloomberg verwacht dat de markt daar over 23 jaar nog eens 66 procent van af weet te krijgen.

Het toenemende aandeel duurzaam zal ook de investeringen in energieopslag aanjagen. De komende jaren zal minstens 239 miljard dollar worden geinvesteerd in lithium-ion batterijen voor zowel thuisopslag als in auto’s. Daarbij verwachten de experts ook meer investeringen in gascentrales, met name voor netbalancering. Om zestien procent meer opwekcapaciteit te krijgen, zijn investeringen van zo’n achthonderd miljard dollar nodig.

De grote verliezer in de voorspellingen is steenkool, waar nog wel grote projecten op stapel staan, maar die waarschijnlijk worden gecanceld. Bloomberg verwacht dat 369 gigawatt van deze geplande centrales nooit aan het net zal leveren. De helft van de bestaande centrales zijn naar verwachting in 2040 afgeschreven en zullen waarschijnlijk niet worden vervangen.

Ondanks alle duurzame investeringen, is er nog een schamele 5,3 biljoen dollar nodig om de opwarming van de aarde af te remmen, aldus het rapport. In het Parijsakkoord is afgesproken dat de temperatuurstijging niet boven de twee graden Celsius mag uitkomen. Deze afspraken maken de weg vrij voor zonne en windenergie. De onderzoekers verwachten dan ook dat in 2040 bijna de helft van de totale energievoorziening voor rekening komt van deze duurzame bronnen.

Bron: Bloomberg

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West