Cogas test data-analyse software voor distributienetten - Utilities
nieuws

Cogas test data-analyse software voor distributienetten

Publicatie

2 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Cogas, ValueA

Netbeheerder Cogas Infra en Beheer en de innovatieve startup ValueA gaan een proefproject aan voor het intelligenter maken van het energiedistributienet. Met slimme software kunnen diverse databronnen efficiënt, betrouwbaar en slim worden gecombineerd en geanalyseerd. Dit geeft de netbeheerder cruciale informatie op het gebied van de technische conditie van de distributienetten, de toepassing van duurzame bronnen, energiediefstal en andere relevante ontwikkelingen.

Netbeheerders staan voor grote uitdagingen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te faciliteren. De snelle uitbreiding van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en elektrische laadpalen leidt tot onzekerheid over de noodzakelijke investeringen in het laagspanningsnet. Ook de investeringen in het gasdistributienet moeten geoptimaliseerd worden, nu steeds meer wijken overstappen van aardgas op elektriciteit en warmte.

Met de intelligente software van ValueA kunnen netbeheerders grote hoeveelheden data uit het distributienet analyseren en monitoren. Door gegevensbronnen slim te combineren en data in relatie tot elkaar te zetten, krijgt de netbeheerder grip op de energietransitie.

De oprichters van ValueA waren eerder betrokken bij het tot stand komen van Energie Data Service Nederland, de uitvoeringsorganisatie van de netbeheerders die de afgelopen jaren een uitgebreide infrastructuur heeft opgezet voor gegevensbeheer en berichtenverkeer in de energiemarkt. Het ontbrak echter nog aan tools om data efficiënt te combineren en verwerken, om op die manier in te kunnen spelen op de gevolgen van de energietransitie. Een systeem dat de data kan verwerken van bijvoorbeeld de 15 miljoen slimme meters die Nederland in 2020 telt, is technologisch zeer uitdagend en op deze schaal nog niet eerder gedaan. De startup heeft deze innovatieve technologie nu ontwikkeld en succesvol getest.

Cogas gaat met ValueA een proefproject aan tot medio 2018 om het systeem in de praktijk te brengen. Hiermee kan de netbeheerder betere investeringsbeslissingen nemen over uitbreiding, onderhoud en vervanging van de gas- en elektriciteitsnetten. Ook draagt het bij aan de veiligheid van monteurs, omdat zij meer inzicht krijgen in het gebruik van het net. Voorts kunnen netverliezen, bijvoorbeeld door illegale hennepkwekerijen, beter worden opgespoord. Een eerste voorzichtige schatting van het potentiële efficiëntievoordeel bij Cogas komt uit tussen de 300.000 en 900.000 euro per jaar. Voor alle netbeheerders in Nederland gezamenlijk is dit tientallen malen hoger.

Om de groei van startup naar scale-up op een beheersbare en gecontroleerde wijze vorm te geven, krijgt ValueA ondersteuning van het Energy Venture Lab. Dit partnerschap tussen de Universiteit van Groningen, Gasunie, GasTerra, Energy Academy Europe en ENGIE ondersteunt met kennis, een uitgebreid netwerk en mogelijk ook venture capital. Samen met de Universiteit van Groningen worden momenteel ook gesprekken gevoerd over mogelijke toepassingen van blockchain-technologie voor de energietransitie.

Bron: ValueA

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West