Consortium wil duurzame productie waterstof snel van de grond te krijgen - Utilities
nieuws

Consortium wil duurzame productie waterstof snel van de grond te krijgen

Publicatie

17 dec 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

groene waterstof

Het ISPT Waterstofconsortium wil nog voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof produceren voor industrieel gebruik. In een nieuw centrum, de Hydrohub, gaan onderzoekers aan de slag met het uittesten en ontwikkelen van een waterstofproductie-unit op een industriële schaal.

In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof wordt zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderd. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

De huidige beschikbare elektrolyse-installaties met een vermogen van enkele megawatts zijn veel te klein om die schaalvergroting te kunnen realiseren. Om volledig over te schakelen op duurzame waterstof, heeft de industrie elektrolyse-installaties nodig met een totaal vermogen van verscheidene gigawatts. Die installaties moeten goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp zijn dan de huidige installaties en daarnaast betrouwbaar en onderhoudsarm.

Gigawattschaal

De Hydrohub is een open testcentrum, waar partners van het consortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven, innovaties uit eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt duidelijk of nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie in de Hydrohub eenmaal goed werkt, is ze meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Het onderzoek in de Hydrohub moet leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen.

Verder gaat het ISPT Waterstofconsortium onderzoek doen naar de infrastructuur voor waterstof en de rol van waterstof in de energieketens van de toekomst. In casestudies wordt gekeken naar het invoeren van duurzame waterstof in industriële regio’s, zoals Rotterdam, Delfzijl, Amsterdam, Geleen-Sittard (Chemelot) en Zeeland.

Het initiatief wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, de Topsector Energie en is mede mogelijk gemaakt door een ondersteuning van één miljoen euro van de provincie Groningen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West