Definitief investeringsbesluit voor warmtenet - Utilities
nieuws

Definitief investeringsbesluit voor warmtenet

Publicatie

8 nov 2021

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

project, restwarmte, warmtenet

Gasunie legt een warmteleiding aan van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Deze maakt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de provincie Zuid-Holland. De aanleg van het wamtenet, het WarmtelinQ-project, is naar verwachting in 2025 klaar.

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waarop meerdere afnemers en warmtebronnen kunnen aansluiten. Eneco tekende als eerste een transportovereenkomst met Gasunie en wil via het bestaande warmtenet in Den Haag warmte leveren aan huizen en andere gebouwen.

De restwarmte is afkomstig van bedrijven in de Rotterdamse haven. In de toekomst kunnen naast de inzet van restwarmte ook andere (hernieuwbare) warmtebronnen zoals geothermie worden aangesloten.

Tracé van Rijkswijk naar Leiden

Gasunie onderzoekt nog samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of een aftakking van het tracé van Rijkswijk naar Leiden mogelijk is. Daarmee zouden onder meer de warmtenetten in de regio Leiden, en daarmee 50.000 woningen, van warmte kunnen worden voorzien.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 11, 2021

6 december 2021

nieuws

Uitbreiding energie-infrastructuur moet nú

AGENDA


European Industry & Energy Summit 2021

Wanneer 7 Dec 2021-8 Dec 2021
Locatie Rotterdam Ahoy en online