Duitse gasmarkt wordt steeds belangrijker voor Nederland - Utilities
nieuws

Duitse gasmarkt wordt steeds belangrijker voor Nederland

Publicatie

20 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Gasunie, LNG

De gasmarkt in Duitsland zal zich komende jaren nog sterk ontwikkelen en zal ook voor Nederland steeds belangrijker worden. Dit brengt in Duitsland een behoefte aan nieuwe gasinfrastructuur met zich mee. Succesvolle realisatie daarvan is ook belangrijk voor de doorvoer van gas naar Nederland, waar de eigen gasproductie de komende jaren sterk zal teruglopen. 

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur heeft deze week bekend gemaakt dat zij een marktconsultatie start om tot een netwerkontwikkelingsplan te komen. Daarin worden tal van beoogde gasinfrastructuurprojecten aan de gebruikers voorgelegd. De projecten vloeien voort uit ontwikkelingen zoals de afbouw van de levering van laagcalorisch gas (met name uit het Groningen-veld), de doorvoer van meer Russisch gas, de aansluiting van een beoogde nieuwe LNG-terminal in het havengebied aan de Elbe, ten noorden van Hamburg en nog tientallen andere uitbreidingsprojecten.

CO2-reductie

Naar verwachting  zal de rol van aardgas in de opwekking van elektriciteit de komende jaren belangrijker worden. Dit komt onder meer omdat Duitsland met de Energiewende al jaren een actief beleid voert om kernenergie uit te faseren per 2022, en het aandeel duurzame energie te vergroten. Ook wil men op korte termijn van kolen en bruinkool af, die nu nog twintig procent van de stroomproductie voor hun rekening nemen, en vooral nodig zijn als back-up voor het sterk fluctuerende aanbod van duurzame energie. Hierdoor heeft Duitsland ondanks het sterk toegenomen aandeel van zon- en windenergie zijn CO2-uitstoot nog nauwelijks kunnen terugdringen. Door aardgas te combineren met wind- en zonne-energie, in de plaats van kolen en bruinkool, kan Duitsland zijn CO2-uitstoot aanzienlijk terugbrengen en de realisatie van klimaatdoelstellingen dichterbij brengen.

Ministersdelegatie bezoekt Gate terminal

Deze ontwikkelingen op de Duitse aardgasmarkt vormen ook de achtergrond voor het bezoek van een delegatie onder leiding van Minister-President Daniel Günther van Sleeswijk-Holstein vandaag aan Gate terminal van Gasunie en Vopak bij Rotterdam. Brunsbüttel ligt met haar havengebied langs de Elbe in deze Noord-Duitse deelstaat, niet ver van het industriegebied van  Hamburg. Gate terminal bestaat sinds 2011 en functioneert als importterminal, maar biedt ook faciliteiten voor overslag van vloeibaar aardgas (LNG) in schepen en trucks. Het vormt daarmee een basis voor de distributie van LNG als schoner brandstofalternatief voor diesel en stookolie in vrachtwagens en schepen.

Russisch gas

In Brunsbüttel, (Sleeswijk Holstein) wordt nu naar de mogelijkheid van een vergelijkbare multifunctionele terminal gekeken door German LNG Terminal GmbH, een consortium van Gasunie, Oiltanking en Vopak.   Minister-president Daniel Günther heeft zich krachtig uitgesproken over het belang van de bouw van de LNG-terminal op deze locatie. ‘Deze plannen worden bij ons op het hoogste niveau gestimuleerd’, stelde hij.

De minister van Economische Zaken van Sleeswijk-Holstein, Bernd Buchholz, eveneens deelnemer in de delegatie, benadrukte de energiepolitieke betekenis van LNG voor Duitsland als geheel: ‘De LNG terminal draagt aanzienlijk bij aan de diversificatie in de aanvoer van aardgas – het maakt Duitsland een stuk onafhankelijker van Russisch gas per pijpleiding en draagt zo bij aan de leveringszekerheid.’  Hij wees daarnaast op het belang van LNG voor schoner transport. ‘Wie zoekt naar snelle reductie van schadelijke emissies in het  zwaar wegtransport en scheepvaart, kan niet om LNG heen’, stelde hij.

De maritiem coördinator van de Bundesregering in Berlijn, Norbert Brackmann, neemt eveneens deel aan de delegatie en bevestigt het belang van alternatieve brandstoffen zoals LNG voor de scheepvaart. ‘Daar hebben we afspraken over gemaakt in het regeerakkoord’, stelt hij. ‘Wij willen van Duitsland een vestigingsgebied voor LNG maken. Brunsbüttel is daarbij de eerste stap, met op dit moment de meest concrete vooruitzichten.’

Nederland

Ulco Vermeulen, lid Raad van Bestuur van Gasunie en directeur Business Development, wijst erop dat de ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland ook Nederland raakt: ‘Europa streeft naar diversificatie van de gasimport. De Tweede Kamer heeft het belang daarvan onlangs ook onderstreept. De bouw van een LNG-terminal betekent voor Duitsland een uitbreiding van de importmogelijkheden plus een bijdrage aan een schonere transportsector. De ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland is echter ook belangrijk voor Nederland.  De versnelde afbouw van de productie van Groningengas leidt ertoe dat Nederland, net als de rest van Europa,  afhankelijk wordt van andere landen voor de import van aardgas. Goede verbindingen met onze buurlanden worden daardoor steeds belangrijker voor het veiligstellen van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het devies is dus: streef naar nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse gasmarkt.’

 

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West