Eerste duurproef alternatief voor hoogoven van start bij Tata Steel - Utilities
nieuws

Eerste duurproef alternatief voor hoogoven van start bij Tata Steel

Publicatie

25 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

HIsarna, Tata Steel

Bij Tata Steel is de eerste duurproef van zes maanden gestart met HIsarna, hét duurzame alternatief voor het hoogovenproces.

Met deze doorbraaktechnologie kan de hoeveelheid energie en de CO2-uitstoot van een staalbedrijf met minimaal twintig procent worden gereduceerd. In combinatie met afvang en opslag van CO2 kan de uitstoot daarvan met minimaal tachtig procent worden gereduceerd. Na deze duurtest breekt de volgende fase aan van het ontwerpen, bouwen en testen van een HIsarna-installatie op industriële schaal. HIsarna is bij Tata Steel in IJmuiden bedacht en wordt op de site ontwikkeld en getest. Sinds kort is Tata Steel honderd procent eigenaar van de rechten op de HIsarna-technologie. Het is op dit moment de meest kansrijke technologie om de staalindustrie wereldwijd structureel te verduurzamen.

Hightech aan zee

‘Onze nieuwe regering heeft grote ambities als het gaat om het realiseren van een innovatieve circulaire economie die geen CO2 uitstoot’, aldus Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland BV. ‘Tata Steel in IJmuiden behoort nu reeds tot de absolute top van meest duurzame staalbedrijven in de wereld, met een zo laag mogelijke uitstoot en energiegebruik. Voor een significante verdere verlaging heeft de staalindustrie een doorbraaktechnologie nodig. HIsarna is deze technologie en vormt het begin van een nieuwe industriële revolutie, waarin CO2-reductie en circulariteit centraal staan.’

HIsarna is een van de paradepaardjes van het staalbedrijf in IJmuiden. ‘Het is hier hightech aan zee. Zodra de technologie commercieel beschikbaar is, kan HIsarna wereldwijd worden toegepast. En deze revolutionaire technologie leent zich uitstekend voor het afvangen en opslaan van CO2. Tot op heden is er echter nog geen project gerealiseerd op dat gebied. HIsarna zou daar verandering in kunnen aanbrengen. En door onze ligging aan de kust ligt het voor de hand om de CO2 op te slaan in gasvelden op zee’, aldus Henrar.

HIsarna versus hoogoven

In het traditionele hoogovenproces worden ijzererts en kolen eerst voorbewerkt tot grote brokken om in de hoogoven te kunnen worden gestapeld. Bij HIsarna is die voorbewerkingsstap niet langer nodig: ijzererts en kolen worden in poedervorm in een reactor geïnjecteerd om vloeibaar ruwijzer te maken. Doordat een volledige processtap kan vervallen, wordt er twintig procent minder energie gebruikt en twintig procent minder CO2 uitgestoten. Tata Steel heeft dan maar één fabriek nodig om vloeibaar ruwijzer te maken, met slechts één schoorsteen.

Doordat de HIsarna-installatie nagenoeg zuivere CO2 produceert kan die relatief eenvoudig worden afgevangen en opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op de Noordzee. Bij toepassing van CCS komt HIsarna zelfs tot een CO2-reductie van minimaal tachtig procent en een fabriek zonder schoorstenen. De R&D-afdeling van Tata Steel heeft laten zien dat HIsarna werkt. Er is zelfs al staal geproduceerd van ruwijzer uit de HIsarna-installatie.

Emissies

HIsarna leidt ook tot lagere emissies van fijn stof, zwaveldioxide en stikstofoxide. Verder kan in een HIsarna-installatie schroot worden gerecycled en kunnen meer bijproducten van het staalproductieproces worden heringezet. Daarbij is het met HIsarna ook nog eens mogelijk stoffen als zink terug te winnen uit het proces.

Bron: Tata Steel

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West