Eerste duurzame hoogspanningsstation is bijna een feit - Utilities
nieuws

Eerste duurzame hoogspanningsstation is bijna een feit

Publicatie

8 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

TenneT

Op 8 november 2017 gaat officieel het nieuwe duurzame hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart in gebruik. Financieel directeur van TenneT Otto Jager en wethouder Andries Poppe van gemeente Noordoostpolder sluiten dan de zonnestroominstallatie aan.

Het hoogspanningsstation in Emmeloord is het eerste TenneT hoogspanningsstation wat duurzaam is ontworpen en gebouwd. Zo liggen er 80 zonnepanelen op het dak zodat het nieuwe oogspanningsstation grotendeels zelfvoorzienend is.

Proeftuin met een dieren stay-okay

Buiten het station heeft TenneT oog voor de directe omgeving en ecologie. Zo is er een paddenpoel aangelegd als onderdeel van het waterbeheer. Ook zijn er diervriendelijke afscheidingen voor reptielen, insecten en kleine zoogdieren aangelegd (een ‘dieren stay-okay’).

TenneT ziet dit nieuwe hoogspanningsstation in Emmeloord als pilot om meer ervaring te krijgen met duurzame landschappelijke en ecologische inpassingen. Financieel directeur van TenneT Otto Jager: ‘TenneT wil haar kernactiviteiten graag op een zo duurzaam mogelijke manier uitvoeren. Dit nieuwe hoogspanningsstation is daar een goed voorbeeld van.’

Het is de bedoeling om de experimentele duurzame aanpak bij Emmeloord Zuidervaart een vervolg te geven, onder andere bij de komende uitbreiding van hoogspanningsstation Vierverlaten. Op een hoogspanningsstation in Voorburg legt TenneT, met de opgedane ervaring in Emmeloord, zonnepanelen op een vrij stuk grond. De opgedane kennis deelt TenneT met andere netbeheerders.

Afronding 6 jaar netversterking Noordoostpolder

TenneT heeft in de Noordoostpolder het net versterkt en klaar gemaakt voor de toekomst. Naast een 25 kilometer lange 110 kV-kabelverbinding zijn er twee nieuwe hoogspanningsstations gebouwd en is een bestaand 380kV station aangepast. Het laatste onderdeel van de netversterking is de ingebruikname van het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart.

Fotocredit: TenneT
Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West