Eerste halfjaar Stedin Groep in het teken van herpositioneren - Utilities
nieuws

Eerste halfjaar Stedin Groep in het teken van herpositioneren

Publicatie

8 aug 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CityTec, Delta, Eneco, Stedin

Voor het eerst publiceert Stedin Groep een halfjaarbericht als zelfstandig bedrijf. Het moederbedrijf van netbeheerder Stedin, Joulz en DNWG ontstond op 1 februari na de verplichte splitsing van Eneco Groep in een energiebedrijf (Eneco Groep) en een netwerkbedrijf (Stedin Groep). Het afgelopen halfjaar stond organisatorisch gezien in het teken van herpositioneren. Op financieel gebied verwacht Stedin Groep het jaar volgens planning af te sluiten.

‘Het was een intensief eerste halfjaar’, aldus Gerard Vesseur, CFO van Stedin Groep. ‘Na het realiseren van de splitsing van Eneco Groep hebben wij CityTec, het bedrijfsonderdeel dat gespecialiseerd is in openbare verlichting, verkocht. Net als ons netgebied in Weert. We zijn heel blij met de komst van onze Zeeuwse collega’s door de acquisitie van DELTA Netwerkgroep (DNWG).’

Resultaten volgens verwachting

Het Stedin Groep nettoresultaat (voor eenmalig bijzondere posten) kwam lager uit op 33 miljoen euro vergeleken met het eerste half jaar in 2016, waar het nettoresultaat van de afzonderlijke bedrijven nog 58 miljoen euro bedroeg. Die daling volgt op het tarievenbesluit van de Autoriteit Consument en Markt waardoor Stedin Groep lagere tarieven moest hanteren. Dit is positief voor klanten. Anderzijds zijn ook de bedrijfskosten hoger. ‘Dit wordt veroorzaakt door kosten die zijn gemaakt in het kader van de splitsing, de grootschalige aanbieding en installatie van slimme meters en een uitbreiding van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft over onze ondergrondse energienetten. Desondanks zijn de financiële resultaten zoals we hadden verwacht’, legt Vesseur uit. De aankoop van DNWG is in deze halfjaarcijfers nog niet terug te vinden, maar is wel in de balans meegeconsolideerd. De resultaten tellen pas vanaf 1 juli mee.

Herpositionering

Na splitsing startte Stedin Groep direct met het herpositioneren van activiteiten. DNWG maakt sinds 13 juni deel uit van Stedin Groep en is overgenomen van de Zeeuwse energiemaatschappij PZEM (voorheen DELTA). DNWG, met dochters Enduris (netbeheer) en DELTA Infra (infrabedrijf), is actief in de provincie Zeeland. Enduris beheert daar het energienet voor 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Op 31 maart is CityTec verkocht aan Strong Root Capital. Het onderhoud van openbare verlichting past niet langer bij de langetermijndoelen van Stedin Groep.

Daarnaast is het netwerkbedrijf in Weert (Limburg) op 1 juli overgedragen aan Enexis Netbeheer. Stedin was eigenaar van de netten in de gemeente Weert, terwijl Enexis Netbeheer alle andere gas- en elektriciteitsnetten in de provincie Limburg beheert. Door de verkoop van het netgebied is het publieke netbeheer in Limburg duidelijker voor alle belanghebbenden geworden.

Gasaansluitplicht afschaffen

Stedin Groep ziet dat het momentum van de energietransitie aanbreekt. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen en kiezen voor een elektrische auto. Daarom zoekt Stedin Groep samen met overheden, klanten en marktpartijen naar de beste manier om de energietransitie vorm te geven. Zo is onlangs een drie jaar durende proef met all electric-woningen in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem door Stedin met succes afgerond. Ook wordt door Stedin met andere gemeenten onderzocht waar nieuwbouwprojecten op duurzame alternatieven kunnen worden aangesloten. Het ontwikkelen en inzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden is cruciaal. De energietransitie is namelijk een opgave voor de hele samenleving.

Voor een CO2-neutraal Nederland in 2050 is uitfasering van aardgas noodzakelijk. Stedin Groep roept de nieuwe Tweede Kamer op om vaart te maken met het afschaffen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen. De uitdaging naar een CO2-neutraal Nederland is groot en daarom moeten we het verplicht aanleggen van nieuwe gasnetten voorkomen.

Bron: Stedin

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West