Eneco op koers naar het nieuwe energiebedrijf - Utilities
nieuws

Eneco op koers naar het nieuwe energiebedrijf

Publicatie

3 feb 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De financiële resultaten over het afgelopen boekjaar waren bevredigend. Eneco richtte in 2007 haar bedrijfsstrategie volledig op duurzaamheid. Het bedrijf investeerde sindsdien fors in duurzame productie van stroom, in warmte infrastructuren en in slimme netten. Alleen al in duurzame productie van stroom en warmte infrastructuren werd 2,1 miljard euro geïnvesteerd. De beschikbare duurzame capaciteit van Eneco steeg van 1.680 megawatt eind 2014 naar 1.919 megawatt (vergelijkbaar met het verbruik van 1.925.000 huishoudens) per 31 december 2015. Door deze investeringen is Eneco Groep onder de grote energiebedrijven uitgegroeid tot de meest duurzame energieonderneming in Nederland.

 

Sinds 2012 investeert Eneco ook in hetToon platform, dat inmiddels de huiskamers van 225.000 Nederlandse huishoudens siert. Het duurzame fundament onder het bedrijf en de focus op innovatie vormen de basis voor de huidige transformatie van Eneco naar een duurzaam en toekomstbestendig energie services bedrijf. Het afgelopen jaar realiseerde het bedrijf concrete resultaten om deze transformatie te versnellen.  

 

De brutomarge van levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte en onze diensten die daarmee verband houden, steeg met 60 miljoen euro (+4 procent) naar 1.637 miljoen euro. Deze stijging is vooral het gevolg van de uitbreiding van de windparken, de aankoop van warmteproductiemiddelen in Utrecht, verbeterde resultaten in de handelsactiviteiten en de afkoop en herstructurering van energie inkoopcontracten. Ook de weersomstandigheden hadden een positieve invloed op de marge. Hoewel 2015 in de laatste maanden bijzonder warm was, lag in 2014 de temperatuur gemiddeld nog hoger. In 2015 is daardoor meer gas verkocht. Het waaide in 2015 harder dan in 2014, waardoor Eneco meer elektriciteit kon opwekken.

 

De marge werd sterk negatief beïnvloed door de verdere verlaging van de gereguleerde tarieven voor energietransport, terwijl de inkoopkosten voor transport zijn gestegen. De bedrijfskosten exclusief afschrijvingen bedroegen in totaal 1.036 miljoen euro. Ondanks de extra kosten die de groei in activiteiten (onder andere de uitrol van de slimme meter) en versnelling in innovatie met zich meebrengen, is dit tachtig miljoen euro (-7 procent) lager dan het jaar ervoor. De verlaging is ook het gevolg van de programma’s voor efficiencyverbetering die vorig jaar bij diverse bedrijfsonderdelen zijn ingezet, en houdt verder verband met een daling in activiteiten in engineeringprojecten voor derden.

 

De afschrijvingskosten bedroegen 495 miljoen euro, wat een stijging betekent van 150 miljoen euro. Voor 140 miljoen euro lag de oorzaak hiervan in het terugdraaien van de bijzondere waardevermindering in 2014. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam daarmee uit op 334 miljoen euro, 29 miljoen euro (acht procent) lager dan in 2014 (363 miljoen euro). De financiële baten en lasten namen met 26 miljoen euro af tot 74 miljoen euro vanwege minder incidentele kosten en een lagere rentedragende schuld­positie. Het uiteindelijke nettoresultaat kwam uit op 208 miljoen euro, twee miljoen euro hoger dan het jaar daarvoor.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.