Energie Nederland wil verder onderzoek CO2-reductie - Utilities
nieuws

Energie Nederland wil verder onderzoek CO2-reductie

Publicatie

4 dec 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie bevestigt  dat het niet eenvoudig zal zijn voor Nederland om in de korte tijd die resteert tot 2020 een pakket maatregelen te vinden dat met zekerheid tot extra reductie leidt. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden.

 

Het kabinet overweegt twee mogelijke opties waar de energiesector een rol speelt. Succesvolle implementatie van het demonstratieproject ROAD voor CO2-verwijdering en –opslag kan een belangrijke extra bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie leveren. Energie Neerland hoopt dat dit jaar hier verdere besluitvorming over volgt en is blij dat het kabinet ROAD als kansrijk beschouwt.

 

Een andere optie die volgens het kabinet zou kunnen worden overwogen is een vervroegde sluiting van de twee kolencentrales uit de jaren ‘90. Het kabinet geeft aan dat sluiting van de drie nieuwe kolencentrales in géén geval aan de orde is voor 2020. Energie-Nederland deelt de opvatting van het kabinet dat meer inzicht nodig is voordat het een verantwoord besluit kan nemen over eventuele sluiting van centrales uit de jaren ‘90.

 

Samen met het ministerie van EZ onderzoeken Energie-Nederland en de vier betrokken bedrijven reeds welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van kolen en welke consequenties dit heeft voor Nederland. In dat onderzoek wordt een breed scala aan afwegingen in beeld gebracht die van belang zijn voor een uiteindelijk besluit, zoals: hoe effectief is de reductie in Europees perspectief, wat is de juridische situatie, tot welke kosten leidt dit voor de staat en bedrijven en hoe zien de economische gevolgen voor Nederland er uit.

 

Voorzitter Medy van der Laan van Energie-Nederland zegt hierover: ‘Het onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van de in de brief genoemde vervroegde sluiting zullen we in dit lopende traject inpassen. Energie-Nederland wil dat daarnaast ook het alternatief wordt onderzocht in hoeverre er extra CO2-reductie bij kolencentrales zelf kan worden gerealiseerd. Alle aspecten die van belang zijn moeten goed worden onderzocht en op tafel komen. Pas dan is er verantwoord in gezamenlijkheid een keuze te maken.’

 

Naast mogelijke maatregelen in de energiesector kijkt het kabinet ook naar opties bij andere sectoren. Het is volgens Energie-Nederland nodig om ook hier serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

 

In Nederland staan de volgende kolencentrales:

Jaren ’90: Hemweg 8, Amsterdam (Nuon), Amer 9, Geertruidenberg (RWE)

Nieuwe centrales: Maasvlakte 3 (Uniper), Maasvlakte (Engie), Eemshaven (RWE)

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.