Energiebesparing industrie relatief goedkoop - Utilities
nieuws

Energiebesparing industrie relatief goedkoop

Publicatie

17 mei 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Energiebesparing, industrie

Energiebesparing in de industrie is een zeer kosteneffectieve klimaatmaatregel. Dat wordt eens te meer bevestigd door een onderzoek van Topsector Energie. 

Volgens het onderzoek kosten energiebesparende maatregelen in de Nederlandse industrie veel minder dan heel veel andere maatregelen. Zo blijkt het een vier maal grotere impact te hebben dan een investering in een groot offshore windpark. Volgens het onderzoek kost energiebesparing in de industrie 7,2 miljoen euro per petajoule bespaarde fossiele energie. Offshore wind kost 29,9 miljoen euro per PJ opgewekte hernieuwbare energie.

2,2 miljard

Volgens de onderzoekers hebben kosteneffectieve besparingsmaatregelen daarom een veel hogere prioriteit nodig bij overheid en industrie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de markt voor industriële energie-efficiency in potentie zeer groot is. Alleen al de door de Nederlandse industrie voorgenomen maatregelen voor de periode 2017 tot 2020 hebben samen een investeringsomvang van 2,2 miljard euro.

Italië

Tegelijk concludeert het onderzoek dat de helft van de voorgenomen investeringsmaatregelen onzeker is. Er is gebrek aan investeringsruimte, handhaving, regie, kennis en adequate financieringsconstructies. In het onderzoek is uitgebreid gekeken naar de situatie in Italië, een land dat op gebied van energiebesparing koploper is in Europa. In Italië wordt duidelijk anders omgegaan met financiering, handhaving, implementatie en incentivering van energiebesparende maatregelen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het TKI Energie en Industrie van de Topsector Energie. Het is een samenwerking met onder andere FME, Energie Nederland, Universiteit van Utrecht, NLII, Deltalinqs, RVO, Rijksuniversiteit Utrecht en het ministerie van EZK.

Fotocredit: Wim Raaijen
Bron: FME

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West