Energieintensieve industrie op koers extra energiebesparing - Utilities
nieuws

Energieintensieve industrie op koers extra energiebesparing

Publicatie

4 mei 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Energiebesparing, energietransitie

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de energieintensieve industrie goedgekeurde plannen heeft ingediend voor zelfs 9,7 petajoule extra energiebesparing in 2020. Daarmee zou het energieakkoord-doel van honderd petajoule extra besparing op koers liggen.

De energie-intensieve industrie tekende in april 2017 het Addendum op het Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MEE)-convenant, waarin zij zich committeerde aan extra energiebesparingsmaatregelen voor een extra negen petajoule besparing. In het Addendum hebben de deelnemers aan de voor ETS-ondernemingen zich gecommitteerd aan een individuele besparingsopgave, waarmee de 9 PJ-doelstelling naar rato van energieverbruik is verdeeld. De bedrijven stelden een aanvullend energie-efficiëntieplan op voor de periode 2017 – 2020 met extra energiebesparingsmaatregelen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rondde begin april de beoordeling af van de voorgenomen besparingsmaatregelen uit de aanvullende energie-efficiëntieplannen. Uit deze beoordeling blijkt dat bedrijven gezamenlijk 9,7 petajoule aan extra besparingsmaatregelen goedgekeurd hebben gekregen. Daarbij heeft een aantal bedrijven meer besparing ingediend dan nodig om aan hun individuele besparingsopgaven te voldoen.

Wiebes kondigt tevens aan nog bezig te zijn met het wettelijke systeem rond de energiebesparingsverplichting via een wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De minister wil een verplichting toevoegen voor bedrijven om te melden hoe aan de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15, lid 1, wordt voldaan. Deze wijziging moet op 1 juli 2019 in werking treden en bedrijven zullen dus voor deze datum hun informatie moeten aanleveren.

De internetconsultatie voor de voorgenomen aanpassingen van het Activiteitenbesluit zal eind deze maand voor een periode van vier weken worden opengesteld. Wiebes verwacht de kamer rond de zomer van 2018 te kunnen inlichten over de resultaten van deze consultatie.

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West