EnergieOpwek geeft live inzicht in duurzame energieopwekking - Utilities
nieuws

EnergieOpwek geeft live inzicht in duurzame energieopwekking

Publicatie

31 aug 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

hernieuwbare energie

Web-app EnergieOpwek geeft elke dag/elk uur updates van alle duurzame energieproductie in Nederland. De nieuwe versie die net is uitgebracht, geeft naast zon, wind en groen gas nu ook een overzicht van de productie van warmtepompen, biomassa en houtstook.

Sinds deze week geeft de web-app EnergieOpwek realtime inzicht in de productie van alle als duurzaam geregistreerde energiebronnen in Nederland. Aan www.energieopwek.nl, een platform dat in 2016 werd gelanceerd, is nu de bijdrage van onder meer warmtepompen, en, in lijn met het overheidsbeleid, ook die van biomassa en houtstook toegevoegd. Hiermee geeft EnergieOpwek een compleet beeld van de opwekking van duurzame energie in Nederland. Per bron is te zien wat de bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot het totaal van de duurzame opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming. Daarnaast zal dit soort realtime informatie in de toekomst steeds belangrijker worden voor het efficiënt functioneren van de energievoorziening.

Transparante data

Gasunie-dochter en startup NetAnders werkten, samen met EnTranCe (Hanze Hogeschool), aan de realisatie van de web-app. Energie wordt duurzamer en daarmee steeds vaker lokaal opgewekt, door heel Nederland. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en hybride warmtepompen thuis. Daarom is het nodig om nieuwe manieren te vinden om gegevens over energieproductie op een inzichtelijke manier beschikbaar en toegankelijk te maken. Transparante productiedata op nationale en regionale niveaus zijn nodig om een gespreid, duurzaam energiesysteem toch als een slim, geïntegreerd geheel te laten werken. Hoe groter het aandeel van duurzame energie in onze nationale energievoorziening is, hoe belangrijker dat wordt.

Duurzaam weerbericht

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft dankbaar gebruik gemaakt van de data van EnergieOpwek 2.0. Samen met Helga van Leur heeft de vereniging een duurzaam weerbericht opgenomen. NetAnders heeft voor dit ‘energieweerbericht’ de wind- en zonne-energieverwachting voor de komende dagen opgeleverd. Dit past in de activiteiten die Gasunie in het kader van de energietransitie ontplooit.

Energieopwek.nl is een initiatief van het SER Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West