Energy Enlightenmentz - Utilities

beeldmerk-enlightenmentzStem nu op uw favoriete Energy Enlightenment

Wie is een voorbeeld voor een duurzame toekomst op energiegebied? Stem nu op uw favoriete Energy Enlightenment. De samenwerking tussen ENGIE en ESD-SIC voor netbalancering, de polymere warmtewisselaar van HeatMatrix en het waterstofproductie- en opslagproject HyStock maken alle drie kans op de titel Energy Enlightenment of the Year 2017. Op 12 december maken we de winnaar bekend tijdens het congres.

Wie is uw favoriete Energy Enlightenment? Klik hier om te stemmen op uw favoriete Energy Enlightenment.

Finalisten Energy Enlightenmentz 2017 bekend

De samenwerking tussen ENGIE en ESD-SIC voor netbalancering, de polymere warmtewisselaar van HeatMatrix en het waterstofproductie en -opslagproject HyStock zijn de drie Energy Enlightenmentz die 12 december tijdens het congres strijden om de titel Energy Enlightenmentz of the Year 2017.

De jury van de Energy Englightenmentz 2017, bestaande uit Ernst Worrell (Copernicus Instituut, UU), Stijn Santen (CO2-Net), Willem Jan Brinkman (NLII) en Ewald Breunesse (Shell),  heeft lang overlegd over de inzendingen en was van mening dat alle zeven Energy Enlightenmentz interessant genoeg waren om meer over te willen weten.

Er is helaas echter maar plaats voor drie pitches tijdens het congres Industrie & Energie. Dus koos de jury drie projecten uit die volgens hen de grootste maatschappelijke impact kunnen hebben, en met name voor de industrie grote gevolgen kunnen hebben.

De finalisten zijn (in willekeurige volgorde):

  • De samenwerking tussen ENGIE en ESD-SIC voor netbalancering
  • De polymere warmtewisselaar van HeatMatrix
  • HyStock: Productie en opslag van waterstofgas

De finalisten verzorgen tijdens Industrie & Energie 2017 op 12 december in Zoetermeer een pitch van vier minuten. Daarna kunnen zowel de juryleden als de bezoekers van het congres nog vier minuten hun vragen stellen. Op de sites www.utilities.nl en www.hetnieuweproduceren.nu worden bovendien de filmpjes van de kandidaten getoond en kan worden gestemd op een van de kandidaten. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de internetstemmers, de bezoekers van Industrie & Energie en de vakjury.

beeldmerk-enlightenmentzWat zijn Energy Enlightenmentz?

Enlightenmentz zijn lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst. Samen kunnen ze de groene industriële revolutie veroorzaken.

Energy Enlightenmentz

De Energy Enlightenmentz verkiezing is in het leven geroepen door Industrieliqs pers en platform, het Utilities platform en het  FME cluster Energie. De verkiezing is bedoeld om de energiegrootverbruikers te inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. En om innovaties, producten en processen die de energietransitie kunnen veroorzaken een duwtje in de rug te geven. Een Energy Enlightenment is een technische en sociale innovatie die de energievraag en CO2-uitstoot weet terug te dringen of te verduurzamen.

Wat winnen ze?

Energy Enlightenmentz zijn bedoeld om interessante innovaties te identificeren en de nodige aandacht te geven. Om de kans op succes te vergroten. De winnaar krijgt daarom een zogenaamd slow money pakket. Dat betekent onder andere veel aandacht in het vakblad Utilities en op www.utilities.nl. ook krijgt de winnaar een jaar lang toegang tot het netwerk van Utilities.

Wie bepaalt de winnaar?

De punten voor de Energy Enlightenmentz worden als volgt verdeeld: een vakjury kent 60 punten toe. De overige punten worden gegeven door internetstemmers (20 punten) en de bezoekers (20 punten) van het congres Industrie & Energie. Tijdens dit congres pitchen de finalisten hun idee.

De vakjury bestaat uit: Ernst Worrell (Universiteit Utrecht), Stijn Santen (CO2-net), Willem-Jan Brinkman (NLII), Ewald Breunesse (Shell).

Kandidaten Energy Enlightenmentz

Een aantal kandidaten dingen mee naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Tijdens het Industrie & Energie congres op 12 december in Zoetermeer zal duidelijk worden wie de vakjury en het publiek uiteindelijk als winnaar aanwijst. Eind november wordt bepaald wie van de kandidaten uiteindelijk de finalisten worden die tijdens het congres mogen pitchen.

Waterstofmolen voor duurzame brandstof

Het Duwaal-project, waarbij een windturbine direct waterstof zal produceren, is een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: een initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens vijf waterstoftankstations en honderd waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren. Lees meer…

Biostoomlevering aan partikelschuimproducent

Dit voor Nederland unieke bio-stoomproject kan velen inspireren en kan dan ook meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. MPD Groene Energie levert groene warmte aan inmiddels 12.500 Edese woningequivalenten. Warmte afkomstig van vier bio-installaties die ook groene stroom produceren, maar die warmtevraag-gestuurd zijn. De installaties draaien volledig op lokale resthoutstromen: in de winter op snoeihout uit de bossen in de omgeving, in de zomer op knip- en snoeiafval uit de tuinen van de inwoners van Ede en omliggende gemeenten. Over de toevoer geen klagen; een groot deel van de resthoutoogst uit Nederlands bosonderhoud wordt nu zelfs nog geëxporteerd. Lees meer…

H2Fuel

H2Fuel is een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Het opslaan van waterstof in droge vorm biedt inspiratie om zowel de industrie als de transportsector te verduurzamen. H2Fuel is een drager van waterstof onder atmosferische omstandigheden, bestaande uit natriumboorhydride (NaBH4) en Ultra Pure Water (UPW) met als activator een sterk verdund zuur, dan wel een katalysator. De NaBH4 en het UPW wordt in een mengkamer gebracht waar een natuurlijke reactie plaats vindt, waarbij er vier waterstofatomen uit de NaBH4 wordt vrijgegeven, de twee waterstofatomen uit het UPW zich binden aan de resterende NaB en er dus ook uit het UPW vier waterstofmoleculen vrijkomen. Dat betekent in totaal acht waterstofmoleculen. Lees meer…

HeatMatrix

De polymere warmtewisselaar kan voor een significante energiebesparing in de industrie zorgen en is dan ook een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. In verbrandings- en droogprocessen gaat een behoorlijk deel van de opgewekte warmte verloren. De gemiddelde temperatuur van de rook- of afgassen die de schoorstenen van stoomketels, raffinaderij formuizen, stoomreformers, naverbranders en industriele drogers verlaten, heeft doorgaans nog een temperatuur van honderd tot tweehonderd graden Celsius. Het terugwinnen van deze warmte met metalen warmtewisselaars is redelijk uitdagend omdat het rookgas corrosief wordt zodra de temperatuur van het rookgas onder het zuurdauwpunt, rond de 130 tot 150 graden Celsius, zakt van gasstromen waar zwavel, fluor, chloor of andere corrosieve stoffen in zitten. Lees meer…

Waterstofproductie en opslag

EnergyStock en New Energy zijn een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. De power to gas-installatie in combinatie met waterstofopslag is een belangrijke volgende stap in de energietransitie. Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Hiervoor starten zij een pilotproject (HyStock) dat tot doel heeft om een power-to-gas installatie te bouwen; de eerste in Nederland met een capaciteit van één Megawatt of meer. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Lees meer…

Peakshaving met silicium carbide

Producent van siliciumcarbide ESC-SIC en energiebedrijf ENGIE gaan een unieke samenwerking aan. ENGIE mag vanaf nu bepalen wanneer het bedrijf wel of niet produceert. Omdat ESD haar productieproces per direct kan aan- of uitschakelen, kan ze dus produceren wanneer er bijvoorbeeld veel zonne- en windenergie beschikbaar is. De productie kan uit wanneer de stroomvraag groot is, of er weinig zon en wind is. ENGIE en ESD-SIC dingen mee naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Lees meer…