Essent pleit voor aanpassing energiebelasting - Utilities
nieuws

Essent pleit voor aanpassing energiebelasting

Publicatie

19 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Essent, EY, Innogy

Energiebedrijf Essent pleit voor modernisering van de energiebelasting om zo consumenten betrokken te houden bij de energietransitie. Juist fiscale prikkels kunnen bij uitstek een enorme impuls geven aan de transitie naar een koolstofarme economie. Deze aanbevelingen komen voort uit het onderzoek dat EY belastingadviseurs deed naar de betaalbaarheid van de energietransitie dat zij in opdracht van Essent/innogy uitvoerde.

Nederland zal de energietransitie in de komende jaren enorm moeten versnellen om haar klimaatdoelstellingen te halen. Het komend kabinet zal dan ook vanaf dag één werk moeten maken om de doelstellingen te behalen. Aanpassing van de energiebelasting is een van de opties die daarbij op tafel moet liggen.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige opzet van de energiebelasting de transitie remt in plaats van stimuleert. Doordat de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit nu net zo zwaar wordt belast als grijze elektriciteit worden verbruikers niet gestimuleerd om te kiezen voor een minder vervuilende optie. Tegelijkertijd dient de energiebelasting een aantal tegenstrijdige doelen en worden de kosten van de veroorzaakte milieuschade die het gebruik van energie met zich meebrengt nu onvoldoende ingeprijsd.

Daarnaast constateert EY dat huishoudens per kWh elektriciteit en kubieke aardgas veel meer energiebelasting betalen dan het bedrijfsleven, terwijl consumenten slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer vijftien procent van de CO2-uitstoot. Grootverbruikers nemen de overige 85 procent voor hun rekening. EY concludeert in haar onderzoek dan ook dat de vervuiler in principe niet betaalt.

Fotocredit: RWE
Bron: Essent

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West