Europarlement keurt duurzame energievoorstellen goed - Utilities
nieuws

Europarlement keurt duurzame energievoorstellen goed

Publicatie

13 nov 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

energietransitie

Het Europarlement keurt het bindende streefcijfer voor 2030 voor hernieuwbare energie (32 procent) en een indicatief streefcijfer voor energie-efficiëntie (32,5 procent) goed, dat een cruciale rol zal spelen bij de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

Het Parlement bevestigde dinsdag het voorlopige akkoord dat in juni met de Raad is bereikt over energie-efficiëntie (434 stemmen voor, 104 tegen 37 onthoudingen), hernieuwbare energiebronnen (495 stemmen voor en 68 tegen 61 onthoudingen) en het bestuur van de energie-unie (475 stemmen voor 100 tegen bij 33 onthoudingen) ) – drie belangrijke wetgevingsdossiers die deel uitmaken van het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’.

Tegen 2030 moet de energie-efficiëntie in de EU met 32,5 procent zijn verbeterd, terwijl het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen ten minste 32 procent van het bruto eindverbruik van de EU zou moeten bedragen. Beide doelstellingen moeten in 2023 worden herzien. Deze doelen kunnen alleen worden verhoogd en niet worden verlaagd.

Lagere energierekening

Door energie efficiënter te maken, zullen Europeanen volgens het EP hun energierekening zien dalen. Bovendien zal Europa minder afhankelijk worden van externe leveranciers van olie en gas, de lokale luchtkwaliteit verbeteren en het klimaat beschermen.

Voor het eerst zullen de lidstaten ook verplicht worden om specifieke energie-efficiëntiemaatregelen vast te stellen ten behoeve van degenen die getroffen zijn door energiearmoede. Lidstaten moeten er tevens voor zorgen dat burgers recht hebben op het opwekken van hernieuwbare energie voor hun eigen consumptie, om het op te slaan en om overtollige productie te verkopen.

Tweede generatie biobrandstoffen

Biobrandstoffen van de tweede generatie kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk van transport en ten minste veertien procent van de brandstof voor vervoersdoeleinden moet tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen komen.

Biobrandstoffen van de eerste generatie met een hoog risico van ‘indirecte verandering van landgebruik’ tellen niet langer mee voor de doelstellingen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie vanaf 2030. Vanaf 2019 zal de bijdrage van biobrandstoffen van de eerste generatie aan deze doelstellingen geleidelijk worden uitgefaseerd tot deze nul wordt in 2030.

Elke lidstaat moet uiterlijk op 31 december 2019 en vervolgens om de tien jaar een tienjarig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan presenteren met nationale doelstellingen, bijdragen, beleid en maatregelen.

Volgende stappen

Zodra de Raad de overeenkomst formeel goedkeurt, worden de nieuwe regels gepubliceerd in het Publicatieblad en treden zij twintig dagen na publicatie in werking. De verordening inzake governance zal rechtstreeks worden toegepast in alle lidstaten, terwijl de lidstaten de nieuwe elementen van de andere twee richtlijnen uiterlijk achttien maanden na de inwerkingtreding in nationaal recht zullen moeten omzetten.

Bron: Europees Parlement

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West