Europese samenwerking North Sea Wind Power Hub - Utilities
nieuws

Europese samenwerking North Sea Wind Power Hub

Publicatie

9 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Endinet, Hub, Wind

TenneT en het Deense Energinet.dk tekenen op 23 maart in Brussel een trilaterale overeenkomst waarmee de hoogspanningsnetbeheerders een samenwerking aangaan voor de verdere ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. De samenwerking met Energinet.dk is een belangrijke volgende stap richting uiteindelijke realisatie van een North Sea Wind Power Hub rond 2050, die sterk bij zal dragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Met de ontwikkeling van de North Sea Wind Power Hub willen TenneT en Energinet.dk de energietransitie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in het plan ligt de aanleg van één of meerdere zogenoemde Power Link eilanden met interconnecties naar de Noordzeelanden, midden in de Noordzee (Doggersbank), waarop vele windparken met en vermogen van zo’n 70.000 tot 100.000 megawatt kunnen aansluiten. Vanuit de eilanden kan de distributie en het transport van windenenergie via gelijkstroomverbindingen plaatsvinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

De transportkabels functioneren tegelijkertijd als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen. Deze zogenoemde Wind Connectors maken, naast transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen, ook internationale stroomhandel tussen die landen mogelijk.

Bijkomend voordeel is dat het op de Doggersbank hard en veel waait, wat ideaal is voor offshore windturbines.

Bijkomend voordeel van een eiland is dat er mensen, onderdelen en assemblagehallen kunnen worden geplaatst waardoor de complexe offshore logistiek optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd. Het gebied is bovendien relatief ondiep. Hoe ondieper, hoe lager de bouwkosten van de windparken en het eiland.

Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West