Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar - Utilities
nieuws

Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar

Publicatie

21 jun 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Namens de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Jack van der Hoek en namens de gemeente Alkmaar burgemeester Piet Bruinooge. Ook projectpartners TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander zetten hun handtekening. De internationale delegatie die de ondertekening bijwoonde, bestaat uit ministeriële adviseurs en contactpersonen voor het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie uit alle Europese lidstaten.

 

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

 

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen €1.920.000,- geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (€960.000,-) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland. Met de Green Deal spreekt het ministerie van Economische Zaken de bereidheid uit om €1.000.000,- voor de ontwikkeling van InVesta beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland: “Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om de omslag naar groene groei mogelijk te maken. Er zijn volop concrete initiatieven van bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties voor vergroening van economie en samenleving. De Green Deal aanpak betekent onder andere dat belemmeringen in beleid en wetgeving zoveel mogelijk worden weggenomen. Het betekent ook dat InVesta wordt begeleid bij het aanvragen van vergunningen en dat wij ons inzetten voor de werving van bedrijven voor InVesta.”

 

Grootschalige commerciële productie

In drie jaar draait er in Alkmaar een Research & Development-programma, waarbij het doel is via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties. Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht.

 

Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta. Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast: “De infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van energieprojecten. Hiernaast zijn op het terrein kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa verzameld en kent de regio kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.”

 

Energietransitie

‘Aardgas en groen gas zijn door elkaar te gebruiken in dezelfde voorzieningen en voor dezelfde toepassingen. Gas is daarom in de komende jaren onmisbaar in de transitie naar een nog duurzamere energiemix’, aldus René Zwanepol, directeur van TAQA in Nederland, dat de komende tien jaar een gebouw en een deel van haar grond beschikbaar stelt voor InVesta. ‘Door nu hier op in te spelen, dragen we niet alleen bij aan verduurzaming van onze energievoorziening maar ook aan een efficiënte inzet van de breed vertakte gasinfrastructuur in Nederland.’

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.