Wie is uw favoriete Process Enlightenment? Stem nu! - Utilities
nieuws

Wie is uw favoriete Process Enlightenment? Stem nu!

Publicatie

13 jan 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Enlightenmentz of the Year

Power to protein, biobenzeen, BioPET100 en Urban Mining Corp zijn de finalisten van de Process Enlightenmentz. Wie is jouw favoriet? Een Process Enlightenment is een innovatieve technologie die hele productieprocessen en zelfs hele ketens kan verduurzamen, met een grote positieve impact op de mens en het milieu. Een nieuw proces dat bijvoorbeeld breed inzetbaar is en veel grondstoffen, energie of water bespaart.

Stemmen kan tot en met 20 januari 10.00 uur.

Power to Protein

Met het Power to Protein-concept kunnen uit grondstoffen die in ons afvalwater aanwezig zijn op een efficiënte wijze eiwitten worden gemaakt. Daarvoor worden speciale bacteriën ingezet die via biosynthese uit waterstof, zuurstof, kooldioxide en ammonium hoogwaardige eiwitten maken. Deze eiwitten kunnen in de toekomst worden gebruikt voor diervoeding en op termijn wellicht ook voor menselijke consumptie.

BioPET100

Cumapol en BioBTX hebben met een consortium van MKB-bedrijven en kennisinstellingen via een uniek procedé high-performance PET gemaakt. Honderd procent uit biomassa. Deze BioPET100 is geschikt voor hoogwaardige toepassingen in onder andere de cosmetica.

Biobenzeen

Benzeen is een aromatisch oplosmiddel dat veel wordt gebruikt in de chemische industrie. Ook de koolwaterstof etheen is een verbinding waar veel vraag naar is. Voorheen werden deze grondstoffen vooral gewonnen uit fossiele bronnen zoals aardolie. Verschillende partijen waaronder ECN, Avantium en Kodok zijn er samen in geslaagd om benzeen en etheen te winnen uit groen gas. Dit opent de weg voor de productie van biobased (groene) aromaten. Biobased benzeen kan via vergassing een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan verduurzaming van onder andere plastics.

Urban Mining Corp

Urban Mining Corp heeft een scheidingstechniek ontwikkeld waarmee op basis van verschil in dichtheid meerdere kunststofsoorten, elektronica en metalen in één processtap zeer nauwkeurig kunnen worden gescheiden. Op deze manier wordt uit afval materiaal herwonnen dat opnieuw het productieproces in kan. Urban Mining Corp is in bezit van de patenten op deze MDS-technologie en richt zich nu op verdere ontwikkeling en op het vermarkten ervan voor een breed scala aan toepassingen.

Winnaar

De winnaar wordt tijdens het Duurzaam Geproduceerd congres op 20 januari bekend gemaakt samen met de winnaars in de categorie Project en Social. Stem daar ook voor via de linkjes.

De Enlightenmentz of the Year verkiezing is in het leven geroepen door uitgeverij Industrielinqs en is bedoeld om producten en processen die de groene industriële revolutie kunnen veroorzaken een duwtje in de rug te geven. De winnaars worden bepaald door een jury (verdeelt 60 punten), de bezoekers van het Duurzaam Geproduceerd congres (20 punten) en internetstemmen (20 punten). De winnaars krijgen veel aandacht in de bladen en op de websites van uitgeverij Industrielinqs, ze krijgen een jaar lang toegang tot verschillende evenementen van hen en zichtbaarheid op www.enlightenmentz.nl. Ook biedt MVO Nederland de winnaars een partnerschap aan.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West